۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله معرفي يك روش تشخيصي در افتراق بتاتالاسمي مينور از كم خوني فقر آهن: اندازه گيري توام پروتوپورفيرين متصل به روي و ميانگين حجم گلبولي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۷۹ در پژوهش در علوم پزشکي از صفحه ۳۴۱ تا ۳۴۶ منتشر شده است.
نام: معرفي يك روش تشخيصي در افتراق بتاتالاسمي مينور از كم خوني فقر آهن: اندازه گيري توام پروتوپورفيرين متصل به روي و ميانگين حجم گلبولي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بتاتالاسمی
مقاله آنمی فقر آهن
مقاله مطالعات تشخیصی
مقاله غربالگری
مقاله معیارهای تشخیصی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوش آموز حليمه
جناب آقای / سرکار خانم: حاج فتحعلي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: پورفتح اله علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي تهراني فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه. با توجه به شيوع بالاي بتاتالاسمي و کم خوني فقر آهن در ايران که جزو کم خوني هاي هيپوکروميک و ميکروسيستيک هستند، نياز به روشهاي غربالگري مناسب کاملا ملموس بوده و از اولويتهاي تحقيقاتي در کشور است. در اين مطالعه، ارزش تشخيصي اندازه گيري پروتوپورفيرين متصل به روي (ZPP) به عنوان ابزاري در افتراق کم خوني فقر آهن از بتاتالاسمي هتروزيگوت مورد بررسي قرار گرفت.
روشها. اطلاعات مربوط به ۱۷۲ نفر از بيماران سرپايي مراجعه کننده در محدوده سني يک تا ۹۰ ساله جمع آوري شد. در تمام بيماران با ميکروسيتوز آزمايشهاي بررسي وضعيت آهن (آهن سرم،
TIBC و جداسازي تالاسمي از فقر آهن يعني DF΄ با K=3.4 و K=8.4 و تعداد RBC و نسبت MCV:RBC در تمام بيماران محاسبه شد و با روش کاربرد ترکيبي ZPP و MCV مقايسه گرديد.
نتايج. مقدار
ZPP در تمام مبتلايان به فقر آهن و در ۵۳ درصد بيماران با بتاتالاسمي هتروزيگوت افزايش داشت. با استفاده ترکيبي از ميانگين حجم گلبولي (MCV) و ZPP بيماران با فقر آهن و بتاتالاسمي هتروزيگوت با دقت ۹۹ درصد به درستي طبقه بندي شدند.
بحث. ارزش پيشگويي اين روش بهتر از نتايج به دست آمده از فرمولهايي است که از شاخصهاي گلبول قرمز مشتق شده اند. آزمايش
ZPP به علت سادگي روش انجام آزمايش، سرعت و دقت بالا و هزينه پايين، به عنوان قدم دوم در برنامه غربالگري براي بتاتالاسمي که در آن از MCV به عنوان تست مقدماتي استفاده مي شود توصيه مي گردد.  

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است