۱۳۹۶-۰۶-۳۱

مقاله معرفي تكنيك ثبت داخل سلولي (Current Clamp) به عنوان روشي جديد در بررسي اثرات مواد اندودانتيك (Endodontic Materials) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۳ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE) از صفحه ۲۴۷ تا ۲۵۵ منتشر شده است.
نام: معرفي تكنيك ثبت داخل سلولي (Current Clamp) به عنوان روشي جديد در بررسي اثرات مواد اندودانتيك (Endodontic Materials)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ثبت داخل سلولي
مقاله مواد اندودنتيك
مقاله Current Clamp

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: خليل خاني حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: جان احمدي مهيار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با استفاده از تکنيک ثبت داخل سلولي دستيابي به جزيي ترين اطلاعات در خصوص فعاليت نورون ها ميسر مي گردد. اين تکنيک نه تنها الگوي شليک پتانسيل هاي عمل نورون ها را نشان مي دهد، بلکه وقايعي که در سطح سلول در هنگام بروز پتانسيلهاي عمل اتفاق مي افتد را نيز ثبت مي نمايد که اين وقايع شامل تغييرات در پتانسيل عمل غشا، تغيير در مقاومت غشا سلولي و پتانسيل هاي سيناپسي است.
يافته ها: استفاده از اين تکنيک به همراه به کارگيري محلول هاي مورد نظر (شامل محلولهايي که غلظت و يا ترکيب يوني آنها تغيير يافته و يا دارو به آن اضافه گرديده است) باعث شناسايي مکانيسم مسوول پتانسيل هاي ايجاد شده مي گردد. همچنين امکان بررسي نحوه و مکانيسم دقيق اثر داروها از جمله سيلرهاي دندانپزشکي بر روي تحريک پذيري نورونها نيز وجود دارد.
نتيجه گيري: در مقاله حاضر تکنيک ثبت داخل سلولي به عنوان يک روش با ارزش در تشخيص نوروتوکسيسيتي مواد دنداني بر روي سلول هاي عصبي خصوصا در زمينه تحقيقات اندودانتيکس معرفي مي گردد.

© حقوق سایت محفوظ است