۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله مطالعه چرخه توليد مثل و بافت شناسي‌ رسيدگي‌ تخمك‌ در ماهي‌ كفال‌ خاكستري‌ (Mugil cephalus) در شرايط‌ پرورشي‌ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۱ در مجله علوم و فنون دريايي ايران از صفحه ۲۳ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه چرخه توليد مثل و بافت شناسي‌ رسيدگي‌ تخمك‌ در ماهي‌ كفال‌ خاكستري‌ (Mugil cephalus) در شرايط‌ پرورشي‌
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بافت‌شناسي
مقاله تخمدان‌
مقاله كفال‌ خاكستري Mugil cephalus
مقاله تخمك‌
مقاله رسيدگي‌ جنسي
مقاله GSI

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريف پور عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفيان مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: خالصي محمدكاظم‌

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
‌در اين‌ تحقيق، تخمك در ماهي‌ كفال‌ خاكستري Mugil cephalus از طريق‌ نمونه‌برداري‌ از تخمدان‌۳۰ عدد ماهي در منطقه گميشان در سال‌هاي ۱۳۷۷-۱۳۸۰ در مراحل‌ مختلف‌ و تهيه‌ مقاطع‌ ميكروسكوپي‌ از آنها، مورد بررسي‌ قرار گرفته‌ و نشانه‌هاي‌ مراحل‌ رسيدگي‌ شرح‌ داده‌ شده‌ است.
مراحل‌ تكامل‌ تخمدان‌ و رشد و نمو تخمكها، در شش‌ مرحله‌ تعيين‌ شد. در مرحله اول يا نابالغ، تخمكها با اشكال‌ متفاوت‌ در چين‌ خوردگيهاي‌ تخمدان‌ وجود داشتند و بخش‌ اعظم‌ آنها را هسته‌ بزرگي‌ تشكيل‌ مي‌داد (مهرماه). در مرحله دوم، همراه با افزايش اندازه تخمكها، هسته‌ كروي‌ شكل‌ بزرگ‌ و افزايش‌ هستكها در اطراف غشا هسته‌ مشاهده‌ شد. از مشخصات اين مرحله وجود يك ساختار گرد و پراكنده در زرده به نام “هسته زرده” بود (اواخر مهرماه‌ تا اواسط‌ آبان‌ماه). در مرحله‌ سوم، تخمكها وارد مراحل‌ اوليه‌ زرده‌ سازي‌ و ايجاد واكوئل‌ شد‌ و دور آنها لايه‌ شعاعي‌ وجود داشت‌ (تا اواسط‌ آذرماه). مرحله‌ چهارم، با كامل‌ شدن‌ واكوئلها و ظهور هسته‌ كنگره‌ دار و نيز تكميل‌ عمل‌ زرده‌سازي‌ همراه‌ بود (اواخر آذرماه). در اين‌ مرحله‌ تخمكها بالغ‌ شدند. در مرحله‌ پنجم، تخمكها بيشترين‌ رشد را داشتند‌ و هسته‌ به‌ سمت‌ قطب‌ جانوري‌ مهاجرت‌ ‌كرد. در اين‌ مرحله، تخمريزي‌ روي‌ داد (دي‌ماه). مرحله‌ ششم، بعد از تخم ريزي‌ است‌ كه‌ طي‌ آن‌ تخمكهاي‌ آزاد نشده‌ تحليل‌ رفتند. بنابر نتايج‌ حاصل، حداكثر شاخص‌ گنادوسوماتيك‌(GSI) در ماهي كفال‌ سفالوس‌ در اواخر آذر و دي‌ ماه‌ تعيين شد و مراحل چهارم و پنجم ‌در دي ماه حداكثر ميزان رسيدگي را تا ۸۰ درصد داشته است. همچنين‌ با توجه‌ به‌ نمو تقريبا همزمان‌ تخمكها كه‌ يكباره‌ به‌ بلوغ‌ رسيده‌ و دفع‌ مي‌شوند تخمريزي‌ اين‌ گونه‌ ماهي‌ يكبار در سال‌ مي‌باشد.

© حقوق سایت محفوظ است