۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله مطالعه نقش احتمالي سيستم هاي سروتونرژيك و اوپيوييدي در بي دردي ناشي از تجويز عصاره برگ گياه شنبليله، Trigonella foenum-graecum که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۷۹ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۶۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه نقش احتمالي سيستم هاي سروتونرژيك و اوپيوييدي در بي دردي ناشي از تجويز عصاره برگ گياه شنبليله، Trigonella foenum-graecum
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره شنبليله
مقاله NSAIDs
مقاله سروتونين
مقاله اوپيوييد
مقاله درد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرويزپور عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدياني ابوالحسن
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي نژاد محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به وجود تشابهات ظاهري بين اثرات عصاره برگ شنبليله و داروهاي ضد التهابي غير استروييدي (NSAIDs) وجود توام اثرات ضد درد، ضد تب و ضد التهاب و همچنين نقش شناخته شده سيستم سروتونرژيك در بي دردي ناشي از NSAIDs، اين مطالعه با استفاده موش صحرائي نر NMRI با وزن ۲۲۰±۲۰ گرم و آزمون فرمالين به منظور بررسي نقش احتمالي سيستم سروتونرژيك در بي دردي حاصل از عصاره شنبليله انجام شد.
بعد از تخريب شيميايي سيستم سروتونرژيك توسط تزريق داخل نخاعي ۵، ۷- دي هيدروكسي تريپتامين، اثر ضد دردي تجويز نخاعي عصاره با دو دوز متفاوت ۰٫۵ mg/rat و ۳ در آزمون فرمالين بررسي شد.
نتايج بيانگر اين هستند كه بي دردي ناشي از تجويز نخاعي عصاره شنبليله با دوز ۰٫۵ mg/rat در مرحله اول آزمون فرمالين ارتباطي با سيستم سروتونرژيك نخاعي ندارد و بي دردي در مرحله دوم با تخريب اين سيستم تغيير معني داري نداشت. تخريب سيستم سروتونرژيك نخاعي موجب كاهش بي دردي ناشي از تزريق نخاعي عصاره با دوز ۳ mg/rat در مرحله دوم آزمون فرمالين گرديد (P<0.01) ولي عصاره هنوز اثر ضد دردي از خود نشان مي داد (P<0.05). ضمنا پيش درماني با نالوكسان داخل صفاقي اثري بر بي دردي عصاره شنبليله نداشت.
اين مطالعه ضمن تاييد نقش سيستم سروتونرژيك در اثرات ضد دردي عصاره شنبليله در مرحله دوم آزمون فرمالين، احتمال وجود برخي مكانيسم هاي ضد دردي ديگر براي اين عصاره در هر دو مرحله آزمون فرمالين را مطرح مي سازد.

© حقوق سایت محفوظ است