۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله مطالعه موردي واکاوي علل و اثرات خشکسالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۷۷ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه موردي واکاوي علل و اثرات خشکسالي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشکسالي
مقاله آسيب پذيري
مقاله اثرات خشکسالي
مقاله کشاورزان موفق
مقاله کشاورزان ناموفق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي عزت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خشکسالي از جمله بلايايي است که بيشترين خسارات مالي را در کشور ما بر جاي مي گذارد. بطوريکه ممکن است بسياري از ابعاد آن به آساني قابل درک نباشد. هدف کلي از پژوهش حاضر، شناخت شدت آسيب پذيري از خشکسالي و علل آن مي باشد. در اين پژوهش از روش مطالعه چند موردي، استفاده شده است. افراد مورد مطالعه از طريق نمونه گيري هدفمند و غيراحتمالي و با بهره گيري از تکنيک رتبه بندي انتخاب شدند. اطلاعات مورد نياز از ۵ نفر از افراد موفق در مقابله با خشکسالي و ۵ نفر از افراد ناموفق در اين زمينه، جمع آوري گرديد. از جمله اثرات خشکسالي بر کشاورزان، مي توان به اثرات اجتماعي، اقتصادي، زراعي، زيست محيطي و آينده هراسي اشاره کرد. بطوري که افراد ناموفق اين اثرات را با شدت بيشتري احساس مي کردند. کشاورزان، علل متفاوت بودن اثرات خشکسالي را به عوامل تکنولوژيک، عوامل اقتصادي، عوامل طبيعي، عوامل زراعي، سطح دانش و آگاهي و بينش هاي اعتقادي نسبت مي دادند. با توجه به متفاوت بودن اثرات ناشي از خشکسالي بر کشاورزان، لازم است که آنان را شناسايي و طبقه بندي نموده و سپس بسته به ويژگي هاي هر طبقه، راهکارها و پيشنهادهاي مناسب به منظور کاهش اثرات خشکسالي ارايه شود. پيشنهاد مي شود که ترويج، فعاليت هاي خود را در راستاي ارتقا سطح دانش و آگاهي کشاورزان در زمينه شيوه هاي مديريت مزرعه و راهکارهاي مناسب مقابله با خشکسالي، ايجاد فرصت هاي اقتصادي متعادل براي همه زارعين، تاسيس صندوق ذخيره دولت براي کمک به کشاورزان در شرايط خشکسالي و تشويق آنان براي شرکت و سرمايه گذاري در اين صندوق، متمرکز نمايد.

© حقوق سایت محفوظ است