۱۳۹۵-۰۲-۰۷

مقاله مطالعه مشاهده اي ازدياد برداشت ميکروبي نفت با استفاده از ميکرومدل (يادداشت پژوهشي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در پژوهش نفت از صفحه ۱۶۲ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه مشاهده اي ازدياد برداشت ميکروبي نفت با استفاده از ميکرومدل (يادداشت پژوهشي)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيوسورفکتنت
مقاله بيوراکتور
مقاله رامنوليپيد
مقاله ميکرومدل
مقاله ازدياد برداشت ميکروبي نفت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اماني حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال هاي اخير استفاده از ميکرومدل هاي شيشه اي به منظور فهم و مشاهده مکانيسم ازدياد برداشت نفت مورد توجه محققين قرار گرفته است. ميکرومدل اين امکان را فراهم مي کند تا با مشاهده حرکت سيال، بازده جا به جايي در مقياس حفرات بررسي شود. در اين تحقيق، توانايي باکتري HATH سودومناس آرجينوزا براي رشد و توليد بيوسورفکتنت رامنوليپيد با استفاده از روغن آفتاب گردان به عنوان ماده کربني بررسي شده است. رامنوليپيد توليد شده مي تواند کشش سطحي را از ۷۰ mN/m به ۲۸ mN/m و کشش بين سطحي را از ۳۶ mN/m به ۴ mN/m در غلظت CMC کاهش دهد. اين ويژگي ها تاييد مي کند رامنوليپيد توليد شده پتانسيل خوبي براي کاربرد در ازدياد برداشت نفت به خصوص در ازدياد برداشت به روش ميکروبي دارد. همچنين با استفاده از دستگاه ميکرومدل در آزمايش هاي مشاهده اي، اثر رامنوليپيد توليد شده در ازدياد برداشت نفت مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج نشان مي دهد با تزريق رامنوليپيد با غلظت ۱۲۰ mg/l، در حدود ۵% ازدياد برداشت براي نفت خام حاصل مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است