۱۳۹۵-۰۱-۱۴

مقاله مطالعه كيفي تاثيرات بازارچه هاي مرزي بر تداوم پديده قاچاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۲ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۷۵ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه كيفي تاثيرات بازارچه هاي مرزي بر تداوم پديده قاچاق
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازارچه هاي مرزي
مقاله قاچاق
مقاله نظريه زمينه اي
مقاله شهرستان مريوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادرزاده اميد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: قادري اميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوشتار حاضر بر اساس روش شناسي كيفي و با روش مردم نگاري، به بررسي درك و تفسير مردم منطقه مرزي مريوان از تاثيرات بازارچه هاي مرزي بر پديده قاچاق انجام گرفته است. چارچوب مفهومي تحقيق به مثابه لنزي نظري، تركيبي از رويكردهاي انتقادي، كاركردي، و سازه گرايي است. يافته هاي تحقيق با تكنيك هاي مصاحبه عميق، مشاهده مشاركتي و اسنادي گردآوري شده اند. با كمك روش نمونه گيري كيفي (از نوع نمونه گيري فرصت گرا يا ظهوريابنده) با ۲۷ نفر از مطلعان كليدي مصاحبه شده تا اشباع نظري حاصل گردد. در نهايت، داده ها با روش نظريه زمينه اي تحليل و در قالب ۳۴ مفهوم اساسي و پنج مقوله عمده (تداخل كاركردي نهادي، بوروكراسي بغرنج و بازدارنده، آسيب مندي و ناكارآمدي سيستم نظارت دروني بازارچه ها، نابساماني موقعيتي، فشارهاي برون ساختاري) كدگذاري شده و در مقوله هسته «تداوم تحول يافته پديده قاچاق» تلخيص شده اند. نظريه حاصله در قالب مدلي ارايه و تواما از وضعيت بر ساخت شده نهايي، تبييني انتقادي ارايه شده است.

© حقوق سایت محفوظ است