۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله مطالعه كاريولوژيك ماهي انجك (Schizothorax zarudnyi) در منطقه زهك استان سيستان و بلوچستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۱ در مجله علوم و فنون دريايي ايران از صفحه ۱۳ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه كاريولوژيك ماهي انجك (Schizothorax zarudnyi) در منطقه زهك استان سيستان و بلوچستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كروموزوم
مقاله كاريولوژي
مقاله كاريوتايپ
مقاله ماهي انجك
مقاله Schizothorax zarudnyi
مقاله زهك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدولي
جناب آقای / سرکار خانم: كلباسي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق ويژگيهاي سيتوژنتيكي ماهي انجک (Schizothorax zarudnyi) منطقه زهک زابل در استان سيستان و بلوچستان با استفاده از روش له کردن و رنگ آميزي گيمسا تعيين شد.
با شمارش کروموزومها در ۸۵ پلاک متافازي به دست آمده از ۱۵ عدد بچه ماهي ۱۰ گرمي، تعداد کروموزومهاي اين ماهي ۲n=96  و تعداد بازوهاي کروموزومي آن  NF=142تعيين گرديد. کاريوتايپ کروموزومهاي اين گونه نشان داد که ماهي انجک داراي ۹ جفت کروموزوم متاسانتريک (m)، ۱۴جفت کروموزوم ساب متاسانتريک (sm) و ۲۵ جفت ساب تلوسانتريک (st) مي باشد. به طور خلاصه مي توان فرمول کاريوتايپ آن را به صورت  2n = 9m+ 14sm+ 25s-tاعلان نمود.
همچنين پارامترهاي کاريولوژيک نشان داد که شاخص سانترومري، نسبت بازوها، طول نسبي و نيز دامنه تغييرات طول کروموزومهاي اين ماهي بترتيب بين ۶۷٫۷۰-۱۴٫۵۷µ, ۴٫۱۳-۰٫۸۸%, ۳٫۵۵-۱٫۰۳, ۴۹٫۲۴-۲۵٫۰۰µ متغير و مجموع طول کروموزومها برابر ۱۶۳۹٫۱۶µ بود. بزرگترين کروموزوم ماهي انجک يک جفت کروموزوم ساب متاسانتريک (sm) مي باشد.
در اين تحقيق، بهترين کيفيت گسترشهاي کروموزومي تهيه شده از دز ۵۰ µg کلشي سين بر گرم وزن ماهي، ارتفاع پرتاب ۱۲۰cm و محلول هيپوتونيزاسيون تري سيترات سديم ۱% در دماي ۴ درجه سانتيگراد حاصل شد.

© حقوق سایت محفوظ است