۱۳۹۵-۰۴-۰۵

مقاله مطالعه فلوريستيک و جغرافياي گياهي منطقه نيمه آلپي کرسنک شهرکرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در تاكسونومي و بيوسيستماتيك (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه فلوريستيک و جغرافياي گياهي منطقه نيمه آلپي کرسنک شهرکرد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جغرافياي گياهي
مقاله منطقه تحت آلپي
مقاله شکل زيستي
مقاله گياهان بوم زاد و نادر
مقاله مراتع کرسنک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاي رنج جهانبخش
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي عطااله
جناب آقای / سرکار خانم: ترنيان فرج اله
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق در مراتع کرسنک استان چهارمحال و بختياري که به عنوان يکي از مراتع غني استان محسوب مي شود انجام شده است. اين منطقه از نظر جغرافياي گياهي در محدوده رويشي منطقه ايراني – توراني (منطقه نيمه آلپي) قرار مي گيرد. گونه هاي نادر و بوم زاد منطقه مشخص و پراکنش جغرافياي و شکل زيستي گونه هاي شناسايي شده بررسي گرديد. به طور کلي، 100 گونه از 17 تيره گياهي جمع آوري و شناسايي شد که 20 درصد گونه هاي شناسايي شده، بوم زاد منطقه ايراني – توراني هستند. نتايج نشان داد که 75.7 درصد عناصر شناسايي شده جزو عناصر رويشي ايراني – توراني، و تنها 3 و ۲ درصد عناصر شناسايي شده، به ترتيب به مناطق اروپا – سيبري و مديترانه اي مربوط هستند. دليل فراواني عناصر ايراني – توراني مي تواند دوري اين منطقه از مناطق رويشي ديگر باشد. عناصر مشترک ايراني-توراني و مديترانه اي نيز 6.1 درصد و ايراني – توراني و اروپا – سيبري 2 درصد عناصر شناسايي شده را به خود اختصاص دادند. نتايج نشان داد که همي کريپتوفيت ها 60 درصد شکل زيستي را به خود اختصاص دادند که نشان دهنده اقليم سرد کوهستاني است.

© حقوق سایت محفوظ است