۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله مطالعه طولي ويژگيهاي سني و عملكردي شناگران تيم ملي ايران در مقايسه با شاخص هاي قاره اي و بين المللي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۱ در پژوهش در علوم ورزشي از صفحه ۶۵ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه طولي ويژگيهاي سني و عملكردي شناگران تيم ملي ايران در مقايسه با شاخص هاي قاره اي و بين المللي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دامنه و مرز سني
مقاله شناگران تيم ملي
مقاله استعداديابي
مقاله منطقه موفقيت
مقاله ركوردهاي آسيايي و گروههاي سني آسيايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميردار شادمهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناسايي و هدايت ورزشکاران در سنين کودکي و نوجواني امري ضروري است. براي اينکه يک ورزشکار بتواند از نظر سطح عملکرد و اجرا به سطح بين المللي برسد، نيازمند سالها تمرينات منظم و شديد است. بنابراين تشخيص بموقع و درست و هدايت و جهت دهي صحيح جوانان مستعد، هميشه و در هر کجا ضروري و مهم است. بررسي هاي علمي نشان مي دهد که شرايط مناسبي چون مرز سني، مربيان آگاه و مجرب، استعداد ژنتيک و … براي کسب موفقيت و عنوان ورزشي از اهميت زيادي برخوردار است. از اين رو هدف اين تحقيق بررسي مرز سني و عملکرد ورزشي شناگران تيم ملي شنا و مقايسه آن با شاخص هاي قاره اي و بين المللي است. در اين تحقيق نتايج شناگران ملي پوش کشور در رده سني زير ۱۰ سال تا رده عموم در ۱۰ سال گذشته مورد بررسي و تجزيه تحليل قرار گرفته است. تجزيه تحليل آماري داده هاي جمع آوري شده از طريق تحليل واريانس يک طرفه (ANOVA)، آزمون توکي (TUKEY TEST) و ضريب همبستگي با استفاده از نرم افزارهاي Excel و Statistica انجام گرفته است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که بين مرز سني موفقيت شناگران ايراني و سير رشد نتايج در گروههاي سني مختلف رابطه معني داري وجود ندارد. هر چند اين رابطه در شناي ۱۵۰۰ متر و ۱۰۰ متر پروانه مثبت و معني دار است. علاوه بر اين، مقايسه نتايج شناگران ملي پوش کشور با گروههاي سني مختلف آسيا از رده نوجوانان تا بزرگسالان و نيز زنان آسيا و مردان جهان نيز حاکي از اختلاف معني دار و قابل ملاحظه در اين زمينه است. بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد که براي حضور موفق در ميادين بين المللي بايد شيوه انتخاب شناگران، هدايت و جهت دهي آنان، برنامه ريزي تمريني در مواد مختلف و نيز شرکت آنان در مسابقات مهم مورد تجديد نظر قرار گيرد.

© حقوق سایت محفوظ است