۱۳۹۵-۰۳-۱۲

مقاله مطالعه ساختار عروق انگشت خلفي گوسفند با استفاده از روش قالب هاي رگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۱۷۷ تا ۱۸۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه ساختار عروق انگشت خلفي گوسفند با استفاده از روش قالب هاي رگي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگشت خلفي
مقاله قالب هاي رگي
مقاله خون رساني
مقاله گوسفند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زماني احمدمحمودي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنيا احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آذرپژوه سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به دليل اهميت بسيار زيادي كه ساختار عروقي در بررسي پاتوژنز بيماري هايي مانند لامينيت (Laminitis) و زخم كف سم دارد، شناخت اين ساختارها كاملا ضروري به نظر مي رسد. مقالات منتشر شده در مورد ساختار عروقي در گوسفند اندك است. اندام خلفي ۱۵ بره ۳ ماهه از محل مفصل تارس جدا شد. با جدا كردن سرخرگ Dorsal metatarsal artery ابتدا سالين جهت شستشو و سپس رزين متاكريلات براي تشكيل كست تزريق شد. سرخرگ هاي Dorsal common digital و Common plantar digital مسووليت عمده خون رساني به سم را بر عهده دارد. از اين سرخرگ ها يك شاخه به ناحيه پاشنه (Bulb) خون رساني مي كند شاخه ديگر در سطح محوري (Axial) به ديواره داخلي و ناحيه كف سم (Sole) خون رساني مي كند و شاخه سوم هم خون رساني به نوار تاجي(Coronary margin)  را بر عهده دارد. سياهرگ هاي  Common dorsal digitalو Abaxial proper plantar عهده دار درناژ خون از سم مي باشد. خون عمده شبكه هاي سطحي و عمقي ناحيه نوار تاجي و ديواره به درون سياهرگ Dorsal proper digital تخليه مي شود و از آن جا به سياهرگ Common dorsal digital تخليه مي شود كه اين شبكه هاي آناستوموزهايي را با شبكه هاي حاصله از سياهرگ Abaxial proper plantar مي دهد. سياهرگ Axial proper plantar به درون سياهرگ Abaxial proper plantar تخليه مي شود. شبكه هايي كه در ديواره خارجي، ناحيه كف(Sole)  و سطح كف پاي پاشنه (Bulb) قرار دارند، از طريق دو سياهرگ عمده خون خود را به درون سياهرگ Abaxial proper plantar درناژ مي كند.

© حقوق سایت محفوظ است