۱۳۹۴-۱۲-۲۳

مقاله مطالعه ساختاري ليگنين هاي چوب آسياب شده (MWL) و ديوکسان چوب سرو با استفاده از روش DFRC که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۳۹۱ تا ۴۰۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه ساختاري ليگنين هاي چوب آسياب شده (MWL) و ديوکسان چوب سرو با استفاده از روش DFRC
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرو
مقاله ليگنين چوب آسياب شده (MWL)
مقاله ليگنين ديوکسان
مقاله روش DFRC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرتوي طيبه
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشكرايي سيداحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه از روش «مشتق سازي- گسست کاهشي» (DFRC) براي بررسي ساختار ليگنين چوب آسياب شده (MWL) و ليگنين ديوکسان چوب سرو سيمين استفاده شد. با استفاده از اين روش و نيز فنون طيف سنجي FT-13CNMR و GC-Mass و کروماتوگرافي تراوش ژلي (GPC) ساختارهاي تشکيل دهنده اين دو نوع ليگنين مورد بررسي قرار گرفته و نتايج با يکديگر مقايسه شده است. نتايج نشان داد که مهمترين واحدهاي ساختاري در دو ليگنين فوق الذکر از شکسته شدن پيوندها در موقعيت هاي b-O-4 حاصل مي شوند. بر اساس اين مشاهدات، مهمترين واحدهاي ساختاري در ليگنين ديوکسان و ليگنين چوب آسياب شده به ترتيب، ۴- هيدروکسي- ۳- متوکسي- ۱- فنيل پروپن و ۴- هيدروکسي- ۳- متوکسي- ۱- فنيل- پروپنال (ساختارهاي گوايياسيل) مي باشند.

© حقوق سایت محفوظ است