۱۳۹۵-۰۱-۳۱

مقاله مطالعه رفتار عناصر نادر خاکي، سيالات درگير و ايزوتوپ هاي پايدار اکسيژن و گوگرد در کانسار آهن اسکارني ظفرآباد، شمال غرب ديواندره، استان کردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در زمين شناسي اقتصادي از صفحه ۲۳۵ تا ۲۵۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه رفتار عناصر نادر خاکي، سيالات درگير و ايزوتوپ هاي پايدار اکسيژن و گوگرد در کانسار آهن اسکارني ظفرآباد، شمال غرب ديواندره، استان کردستان
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کانسار ظفرآباد
مقاله مگنتيت
مقاله سيالات درگير
مقاله ايزوتوپ هاي پايدار
مقاله سيالات ماگمايي و جوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: براتي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: قلي پور ميثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کانسار آهن اسکارني ظفرآباد در غرب ايران و در حاشيه شمالي زون سنندج- سيرجان، در ۱۲ کيلومتري شمال غربي شهرستان ديواندره واقع شده است. بر اساس مطالعات زمين شناسي سنگ هاي دگرگوني (کالک شيستي) و آهکي پيکره اصلي سنگ هاي رخنمون يافته را در منطقه تشکيل مي دهند. کانسار آهن ظفرآباد يک توده مگنتيتي عدسي شکل و شيب دار است که در همبري سنگ هاي شيستي و آهکي قرار گرفته است. کانسار بيشتر با واحدهاي شيستي در آميخته است و آميختگي کمتري با سنگ آهک ها دارد. کانه اصلي و باارزش اين کانسار مگنتيت است و هماتيت به صورت ثانويه از اکسيداسيون مگنتيت با مقادير کمتر ايجاد شده است. بر اساس تجزيه و تحليل مولفه هاي محاسبه شده براي عناصر نادر خاکي مانندEu/Eu*،Ce/Ce*  و (Pr/Yb) cn در فاز مگنتيتي اين کانسار و دامنه تغييرات مقاديرd18 در اين کاني که بين -۵٫۹۳ تا -۰٫۲۸ ‰ مي باشد، مي توان نتيجه گيري کرد که منشا اين کانسار از سيال هاي با منشا ماگمايي است. اين سيال در هنگام مخلوط شدن با آب جوي به تعادل ايزوتوپي مجدد رسيده است. اين فرضيه با محيط برشي تشکيل کانسار و تاثير آب هاي جوي در امتداد اين زون تطابق کاملي دارد. مقادير d34S در پيريت هاي کانسار ظفرآباد کمتر از ‰ ۲ است. بر اساس مطالعات ايزوتوپي گوگرد، مقدار d34SH2S سيال کانه ساز بين ‰ ۰٫۲۷ تا ۰٫۹۸ محاسبه شد که نشان گر ماگمايي بودن منشا گوگرد سيال کانه ساز است. مطالعه سيالات درگير در کوارتز و کلسيت همراه کانسنگ مگنتيت نشان مي دهد که اين دسته از سيالات گرمابي در دماي بين ۲۱۱ تا بيش از۳۸۰ °C ، با شوري ۴٫۸ تا ۴۹٫۹ درصد وزني معادل NaCl تشکيل شده اند. مطالعات صورت گرفته همگي مويد حضور دو نوع سيال ماگمايي و جوي در کانه زايي است که نقش آب هاي ماگمايي در اين بين بارزتر بوده است.

© حقوق سایت محفوظ است