۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله مطالعه دماي سطح آب و انتقال اكمن در ناحيه خليج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۱ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۲۱۳ تا ۲۲۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه دماي سطح آب و انتقال اكمن در ناحيه خليج فارس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دماي سطح آب
مقاله شوري
مقاله ترموهالاين
مقاله انتقال اكمن
مقاله خليج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: نجارخدابخش حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حرکت رانشي آب که به علت تنش سطحي باد بر روي اقيانوس به وجود مي آيد توسط تئوري اکمن (۱۹۰۵) بيان شده است. انتقال اکمن بر روي خليج فارس با استفاده از داده هاي ميانگين تنش باد و مقادير SST محاسبه و بر روي شبکه ترسيم شده است. باد زمينگرد و SST براي محاسبه انتقال اکمن و تعيين آثار سرمايشي آن بر روي SST که از طريق درونشارشهاي شمالي خليج و نيز درونشارش درياي عمان صورت مي گيرد، در منطقه خليج فارس به کار گرفته شده است. مقادير ماهيانه داده ها عمدتا از داده هاي شبکه اي ۱°×۱° از اطلس داده هاي لويتس و گشت دريايي هرمز در سال ۱۹۹۷ گرفته شده است. تحليلها بيانگر انتقال شمال غربي تا جنوب شرقي مربوط به تنش باد مي باشد و نيز تغيير پذيري شديد درونسالي SST بر روي سطح دريا را نشان مي دهد. الگوي تغييرات SST الگوي دريايي نيست بلکه شبيه به يک الگوي قاره اي مي باشد. به هر حال انتقال اکمن سهمي را در تعديل تغييرات فصلي SST در خليج فارس ايفا مي کند.

© حقوق سایت محفوظ است