۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله مطالعه توليد آنزيم سلوبيوهيدرولاز در قارچ Trichoderma reesei که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در زيست شناسي ايران از صفحه ۱۵ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه توليد آنزيم سلوبيوهيدرولاز در قارچ Trichoderma reesei
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تريكودرما
مقاله آنزيمهاي سلولازي
مقاله سلوبيوهيدرولاز
مقاله سلولز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قجقي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: مطلبي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: زماني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سلوبيوهيدرولاز از آنزيمهاي سلولازي مي باشد که بهمراه دو آنزيم اندوگلوکاناز و بتاگلوكوزيداز باعث تجزيه ملكولهاي سلولز مي شوند.  در اين تحقيق، تعداد ۳۰ جدايه قارچ تريکودرما از نظر توليد آنزيمهاي سلولازي در محيط swollen cellulose مورد بررسي قرار گرفته و جدايه Trichoderma reesei (PTCC5142) با ايجاد هاله اي به قطر ۱۶ ميلي متر بعنوان فعالترين جدايه انتخاب گرديد. براي مطالعه ميزان فعاليت آنزيمهاي سلولازي از محيط  مندلز (Mandels) استفاده شد که در آن شرايط محيطي مختلف شامل دما (۲۵، ۲۸ و ۳۲ درجه سانتيگراد(، منابع كربني (CMC, Avicel, Filter paper) ، القا كننده ها (لاکتوز و سلوبيوز)، ۴ ) pH، ۵، ۶ و ۷) و زمان کشت) روزانه تا ۱۴ روز) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصله نشان داد که دماي ۲۹ درجه سانتيگراد، CMC بعنوان بهترين منبع كربني, لاكتوز به عنوان عامل القا كننده, pH برابر ۵ و روز هفتم کشت بعنوان شرايط بهينه توليد آنزيم سلوبيوهيدرولاز در اين قارچ مي باشند. مقايسه توليد اين آنزيم در جدايه هاي مختلف در شرايط بهينه بدست آمده نشان داد که جدايه T.ressei (PTCC4142) با توليد U/ml 45/4 بعنوان فعالترين جدايه از نظر توليد آنزيم سلوبيوهيدرولاز مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است