۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله مطالعه تغييرات ميزان هيستامين و آمينهاي فرار ماهي سارم منجمد در مقايسه با شمارش كلي ميكروبي و ارائه مدل پيشگو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۳ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۲۳ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه تغييرات ميزان هيستامين و آمينهاي فرار ماهي سارم منجمد در مقايسه با شمارش كلي ميكروبي و ارائه مدل پيشگو
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كنترل كيفيت
مقاله شمارش كلي باكتريهاي سرما دوست
مقاله ازت فرار
مقاله تري متيل آمين
مقاله هيستامين
مقاله ماهي سارم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندزاده بستي افشين
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت ماهي ماهي و ساير فرآورده هاي دريايي به عنوان يک منبع پروتئيني با ارزش و قابل دسترس و با عنايت به فساد پذيري سريع اين محصولات، ۱۰ نمونه ماهي سارم که از گونه هاي متداول عرضه شده به بازارهاي فروش مي باشد، به منظور مقايسه برخي روشهاي شيميايي کنترل کيفيت شامل اندازه گيري ازت فرار، تري متيل آمين و هيستامين با شمارش کلي باکتريها هوازي سرما دوست، مطالعه و ارزيابي شد تا مناسبترين روش شيميايي بررسي کيفي اين محصولات مشخص شود. با در نظر گرفتن استانداردهاي تعيين شده از طرف اداره کنترل کيفي غذا و دارو و انجام آزمون دقيق فيشر، بين اين سه فاکتور و شمارش کلي ميکروبي در نمونه هاي مذکور از نظر کيفيت بهداشتي، ارتباط معنا داري مشاهده نشد(p<0.05) اما آزمون کاپا(Value=55%) دلالت بر وجود ارتباط معنادار بين فاکتورهايTC4 و هستامين در اين گونه داشت(p=0.05) که بر همين اساس و با فرض مستقل بودنTC و وابسته بودن هيستامين با انجام آزمون آناليز رگرسيون خطي، ارتباط خطي بين اين دو فاکتور به دست آمد و مدل پيشگو ارايه شد (R2=0.76)با توجه به نتايج حاصله، هرچند به نظر مي رسد ارزيابي کيفيت گونه سارم، با استفاده از مدل ارايه شده، با اندازه گيري يکي از فاکتورهاي هيستامين يا TC، تا اندازه اي امکان پذير مي باشد، اما به منظور کنترل دقيق کيفيت ماهي، بررسي توام اين فاکتورها لازم است.

© حقوق سایت محفوظ است