۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله مطالعه تغييرات مورفولوژيك مينا تحت تاثير دو ماده Bleaching با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۴ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۵۱ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه تغييرات مورفولوژيك مينا تحت تاثير دو ماده Bleaching با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سفيدكردن دندان (بليچينگ)
مقاله ميكروسكوپ الكتروني
مقاله هيدروژن پراكسايد
مقاله ميناي دندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قوام مريم
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي زهراسادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: موادي كه براي سفيدكردن دندانها به كار مي روند، قابليت ايجاد تغييرات در محتواي آلي و يا معدني دندان را دارند. متعاقب اين تغييرات، مورفولوژي سطح دندان نيز عوض مي شود. با توجه به اين كه معمولا سفيدكردن دندان، با هدف تامين زيبايي دندانها انجام مي شود، آگاهي از اثرات احتمالي اين مواد روي نسج دندان ضروري است؛ زيرا ممكن است بعدها سبب تخريب نسج شود و يا حتي بر درمانهاي ترميمي تاثير بگذارد.
هدف: مطالعه حاضر با هدف تعيين اثر دو ماده سفيدكننده “كيميا و اولترادنت” حاوي ژل هيدروژن پراكسايد ۳۵%، بر نسج مينا، با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني (Scanning Electron Microscope: SEM) انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي- مداخله اي، پنج دندان قدامي كشيده شده سالم از طول برش داده شدند و به سه قسمت مزيالي، مياني و ديستالي تقسيم شدند و هر قسمت به طور تصادفي در يكي از سه گروه زير قرار گرفت:
– گروه اول: نمونه ها در اين گروه به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند و تحت تاثير هيچ ماده سفيدكننده اي قرار نگرفتند.
– گروه دوم: نمونه ها در اين گروه تحت تاثير ماده هيدروژن پركسايد ۳۵% از شركت كيميا قرار گرفتند.
– گروه سوم: نمونه ها در اين گروه تحت تاثير هيدروژن پركسايد ۳۵% از شركت اولترادنت قرار گرفتند.
به اين ترتيب هر دندان به عنوان شاهد گروههاي آزمون خود بود؛ سپس نمونه ها با استفاده از SEM، با بزرگنمايي ۲۵۰ و ۵۰۰ برابر مورد مشاهده قرار گرفتند.
يافته ها: در گروه شاهد، مختصري خراش سطحي و ذرات سفيد مشاهده شد كه ناشي از عمل مضغ و باقيمانده ذرات پاميس بود؛ در دو گروه ديگر تغييرات مورفولوژيك از قبيل: افزايش خشونت سطحي، عميق شدن تركها، مشخص شدن و اچ شدن بعضي از منشورهاي مينايي و ايجاد تركهاي جديد ملاحظه شد كه در گروههاي اول و دوم از اين نظر تفاوتي وجود نداشت.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد كه سفيد كردن دندان (Bleaching) با هيدروژن پراكسايد هر دو شركت تجارتي اثرات تخريبي محدودي روي سطح مينا دارد ولي اين امر به حدي نيست كه از نظر كلينيكي اهميتي داشته باشد.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است