۱۳۹۵-۰۴-۰۴

مقاله مطالعه تطبيقي نظام اطلاعات بيماري هاي شغلي کشورهاي امريکا، فنلاند، فرانسه و ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از صفحه ۱۹۹ تا ۲۰۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبيقي نظام اطلاعات بيماري هاي شغلي کشورهاي امريکا، فنلاند، فرانسه و ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري هاي شغلي
مقاله نظام
مقاله نظام اطلاعات
مقاله نظام اطلاعات بيماري هاي شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: فرشيد پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: صفدري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ماسوري نيلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: امينيان اميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بيماري هاي شغلي بيماري هايي هستند که منحصرا به علت اشتغال به يک شغل و تحت تاثير شرايط موجود در آن به وجود مي آيند. عوامل مختلفي در وقوع، شدت و عوارض بيماري هاي شغلي موثر است. مطالعات کشورهاي مختلف نشان داده اند که ايجاد نظام اطلاعات جامع بيماري هاي شغلي، نقش موثري در کاهش وقوع بيماري ها، هزينه هاي اقتصادي و تحصيل بهينه منابع دارد. لذا در اين پژوهش، نظام اطلاعات بيماري هاي شغلي کشورهاي منتخب مقايسه شده است.
روش بررسي: در مطالعه توصيفي حاضر که در سال ۱۳۸۸ انجام گرفت، نظام اطلاعاتي کشورهاي امريکا، فنلاند، فرانسه و ايران بر اساس اهداف، ساختار، مهم ترين سازمان هاي فعال و مهم ترين پايگاه داده بررسي شد. ابزار پژوهش، مقالات، کتب، مجلات و سايت هاي معتبر اينترنتي انگليسي زبان بود.
يافته ها: هر سه کشور منتخب داراي نظام اطلاعات الکترونيکي و پايگاه داده هاي بيماري هاي شغلي هستند. در فنلاند، اطلاعات بيماري ها و صدمات در پايگاه هاي مجزا نگهداري مي شوند، در امريکا نظام جامع وجود ندارد و سيستم ها به صورت پراکنده موجودند و در فرانسه نظارت بر آزمايشگاه ها در اين زمينه از اولويت اول برخوردار است. در ايران نظام جامعي براي ثبت بيماري هاي شغلي وجود ندارد.
نتيجه گيري: نظام اطلاعات بيماري هاي شغلي فنلاند از جامعيت بيشتري برخوردار است. کشور ايران فاقد نظام جامعي در اين زمينه است و با توجه به اهميت بيماري هاي شغلي و پيشگيري از آن استفاده از تجربيات ساير کشورها و تنظيم نظام الکترونيک جامع بيماري هاي شغلي براي ايران توصيه مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است