۱۳۹۵-۰۳-۳۰

مقاله مطالعه تجربي بررسي ميزان تاثير آموزش به شيوه فراشناختي بر عملکرد تحصيلي و آگاهي هاي فراشناختي دانش آموزان در برنامه درسي علوم دوره راهنمايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در دانشور رفتار از صفحه ۴۵ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه تجربي بررسي ميزان تاثير آموزش به شيوه فراشناختي بر عملکرد تحصيلي و آگاهي هاي فراشناختي دانش آموزان در برنامه درسي علوم دوره راهنمايي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فراشناخت
مقاله آموزش فراشناختي
مقاله آگاهي هاي فراشناختي
مقاله دوره راهنمايي تحصيلي
مقاله پيشرفت تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفري يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: مرزوقي رحمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مطالعه حاضر، بررسي تجربي ميزان تاثير آموزش به شيوه فراشناختي بر عملکرد تحصيلي و آگاهي هاي فراشناختي دانش آموزان در درس علوم دوره راهنمايي بود. بدين منظور،از ميان ۸۲۷۱ نفر جامعه آماري، تعداد ۸ کلاس شامل ۲۲۸ نفر از دانش آموزان پايه سوم دوره راهنمايي ناحيه ۴ آموزش و پرورش شهر شيراز به روش تصادفي خوشه اي انتخاب و در گروه هاي آزمايشي (تعداد ۱۱۱) و گواه (تعداد ۱۱۷) قرار داده شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه بررسي آگاهي هاي فراشناختي و آزمون پيشرفت تحصيلي بود که در جامعه آماري اعتباريابي شد. يافته ها نشان داد که ميانگين نمرات پيشرفت تحصيلي و ميزان آگاهي هاي فراشناختي گروه آزمايشي به شکل معناداري از گروه گواه بيشتر بود (p<0.001) بين عملکرد تحصيلي گروه آزمايشي و گروه گواه با توجه به جنسيت آنها تفاوت معناداري وجود نداشت. اما بين آگاهي هاي فراشناختي فراگيران با توجه به جنسيت آنها تفاوت معنادار بود (p<0.001). همچنين بين ميانگين نمرات گروه آزمايشي و گواه در سوالات فراشناختي و سوالات استنباطي تفاوت معناداري وجود داشت (p<0.001) اما در مورد سوالات حافظه اي اين تفاوت معنادار نبود.

© حقوق سایت محفوظ است