۱۳۹۶-۰۷-۱۳

مقاله مطالعه تاثير دوده سيليس بر نفوذپذيري و مقاومت فشاري نمونه هاي بتن غلتكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۴ در فني و مهندسي مدرس از صفحه ۸۵ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه تاثير دوده سيليس بر نفوذپذيري و مقاومت فشاري نمونه هاي بتن غلتكي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روسازي
مقاله روسازي بتن غلتكي
مقاله پوزولان
مقاله دوده سيليس
مقاله نفوذپذيري
مقاله مقاومت فشاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسني ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: آزادي عابدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به علت افزايش قيمت قير استفاده از روسازيهاي بتني در بيشتر کشورها رو به رشد است. از ميان انواع روسازيهاي بتني، روسازي بتن غلتکي با توجه به اهميت مسايل زيست محيطي به دليل مصرف سيمان کمتر نسبت به ساير انواع روسازي بتني متداول، عدم نياز به تجهيزات خاص و امکان استفاده از مصالح سنگي با کيفيت پايين تر از استاندارد روسازي هاي بتني معمولي، اکنون از جايگاه ويژه اي برخوردار است. ويژگيهاي فوق، همچنين به کاهش هزينه ها و امکان اجراي آن در مناطق مختلف با توجه به مصالح موجود منجر مي شود. در اين مقاله دوده سيليسي به عنوان ماده اي پوزولاني، به عنوان جايگزين سيمان در مخلوط بتن غلتکي معرفي و تاثير آن بر نفوذپذيري و مقاومت فشاري بررسي مي شود. بدين منظور هشت نوع مخلوط بتني با درصدهاي مختلف دوده سيليس تحت آزمايش نفوذپذيري و مقاومت فشاري قرار گرفت. به طور کلي نتايج به دست آمده نشانگر کاهش نفوذپذيري و افزايش مقاومت فشاري نمونه هاي بتن غلتکي بر اثر جايگزيني دوده سيليس به جاي سيمان است.

© حقوق سایت محفوظ است