۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله مطالعه بيوسيستماتيکي لاک پشت برکه اي (Emys orbicularis) در سواحل جنوبي درياي خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۹ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه بيوسيستماتيکي لاک پشت برکه اي (Emys orbicularis) در سواحل جنوبي درياي خزر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقايسه مورفولوژيک
مقاله Emys orbicularis
مقاله گلستان
مقاله مازندران
مقاله اردبيل
مقاله آذربايجان شرقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هزاوه نسيم
جناب آقای / سرکار خانم: حجتي ويدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لاک پشت برکه اي Emys orbicularis، يک گونه با پراکندگي وسيع، از شمال و غرب ايران تا درياي خزر و آرال مي باشد. به منظور مطالعه تنوع جمعيت هاي اين گونه، تعداد ۳۰ نمونه لاک پشت برکه اي نر از استان هاي گلستان، مازندران، اردبيل و آذربايجان شرقي، در حد فاصل ارديبهشت ۱۳۸۷ تا شهريور ۱۳۸۸ جمع آوري گرديد، تاريخچه طبيعي بررسي شد و ۴۰ صفت مورفولوژيکي در چهار جمعيت مذکور اندازه گيري شد. آزمون آناليز واريانس تک متغيره (ANOVA) نشان داد که جمعيت هاي آذربايجان شرقي و گلستان داراي بيشترين ميانگين در اکثر صفات در مقايسه با ساير جمعيت ها مي باشند.
تجزيه مولفه هاي اصلي (PCA) جنس نر گونه Emys orbicularis منجر به استخراج ۴ مولفه معني دار شد که به ترتيب %۷۱٫۸۵، %۱۱٫۸۵، %۴٫۶ و %۲٫۵ تغييرات را توجيه مي کنند.
پراکنش نمونه ها بر اساس مولفه اول و دوم نشان داد که جمعيت استان اردبيل توسط مولفه اول از بقيه جمعيت ها جدا شده است ولي بقيه جمعيت ها نزديک به هم واقع شده اند. اين نتايج مي تواند بازتاب شرايط جغرافيايي، اکولوژيکي و زيستگاهي متفاوت مناطق مورد مطالعه باشد. تحليل خوشه اي نيزجمعيت ها را بطور جداگانه دسته بندي کرد و يکي از نمونه هاي آذربايجان شرقي در خوشه اي جداگانه واقع شده است بطوري که مي توان آن را بعنوان يک هاپلوتايپ جديد در نظر گرفت.

© حقوق سایت محفوظ است