۱۳۹۵-۰۱-۲۸

مقاله مطالعه اسپکتروفتومتري حذف ۴- کلرو-۲-نيتروفنل از محلول هاي آبي با استفاده از نانو گرافن اصلاح شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در كاربرد شيمي در محيط زيست از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه اسپکتروفتومتري حذف ۴- کلرو-۲-نيتروفنل از محلول هاي آبي با استفاده از نانو گرافن اصلاح شده
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو گرافن
مقاله ۴- کلرو-۲- نيتروفنل
مقاله حذف
مقاله ايزوترم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خداداده سميه
جناب آقای / سرکار خانم: شقاقي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: غرباني پروين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، نانو گرافن فعال شده به عنوان يک جاذب در حذف ۴-کلرو-۲- نيتروفنل از محلول هاي آبي استفاده شده است. فرآيند جذب براي پارامترهاي مختلف مثل غلظت اوليه ۴-کلرو-۲-نيترو فنل، زمان تماس، PH، دوز جاذب و دما بهينه شده است. هم چنين PH نقطه صفر بار جاذب تعيين شده است. نتايج نشان داد که در حدود ۲۰ دقيقه واکنش به تعادل رسيده و حذف ۴-کلرو-۲-نيتروفنل با افزايش دوز جاذب و دما افزايش مي يابد. نتايج هم چنين نشان داد که ۰٫۰۰۴ گرم از نانو گرافن اصلاح شده در ۲۵۰ml قادر به حذف ۹۷٫۵۵% از ۴-کلرو-۲-نيتروفنل در غلظت اوليه ۱۰ mg/l و در PH=3 مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است