۱۳۹۵-۰۵-۱۲

مقاله مطالعه ارتباط بين پاپيلوما ويروس انساني (HPV) با سرطان پستان در بيماران ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از صفحه ۱۲۰ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه ارتباط بين پاپيلوما ويروس انساني (HPV) با سرطان پستان در بيماران ايراني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاپيلوماويروس انساني
مقاله سرطان پستان
مقاله Real-Time PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبي فرد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي راد افشين
جناب آقای / سرکار خانم: ساعتيان مينو
جناب آقای / سرکار خانم: عارفيان ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ويروس هايي نظير پاپيلوماويروس انساني در بافت هاي خوش خيم و سرطاني پستان شناسايي شده اند و به عنوان اتيولوژي سرطان پستان در نظر گرفته شده اند، اما اطلاعات بحث بر انگيزي در مورد القاء ويروسي سرطان پستان وجود دارد. هدف از اين مطالعه بررسي حضور پاپيلوما ويروس انساني در بيماران ايراني مبتلا به سرطان پستان بود.
روش بررسي: در اين مطالعه مورد- شاهدي، بخش هايي از بلوك هاي پارافيني از ۶۴ بيمار زن با سرطان پستان و ۵۳ بافت پستان از بيماران با بيماري فيبروسيستيك به عنوان شاهد، از نظر حضور HPV DNA بررسي شدند. Real-Time PCR براي تكثير سكانس هاي حفظ شده GP5+/GP6+ از ويروس HPV استفاده شد.
يافته ها: توالي هاي HPV DNA در ۳ تا از ۵۳ نمونه بافت خوش خيم پستان يافت شد ولي در هيچكدام از نمونه هاي سرطان پستان شناسايي نشد.
نتيجه گيري: نتايج ما نمي تواند تاييد كننده نقش HPV در سرطان پستان باشد.

© حقوق سایت محفوظ است