۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله مطالعه اثر آلبندازول بر روي ۱۰ بيمار مبتلا به كيست هيداتيك: گزارش ۱۰ مورد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۷۹ در پژوهش در علوم پزشکي از صفحه ۳۲۳ تا ۳۲۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر آلبندازول بر روي ۱۰ بيمار مبتلا به كيست هيداتيك: گزارش ۱۰ مورد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كيست هيداتيك
مقاله هيداتيدوز
مقاله اكينوكوكوزيس
مقاله درمان دارويي
مقاله آلبنداوزل
مقاله بنزايميدازول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفوري علي
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهاني عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه. آلبندازول از دسته داروهاي بنزايميدازول است که با مهار جذب گلوکز توسط سلولهاي انگل باعث انهدام انگل مي شود. جديدا اين دارو و در درمان کيست هيداتيک به کار مي رود.
روشها. در يک مطالعه مقدماتي آينده نگر که به مدت دو سال در مرکز پزشکي فيض وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اصفهان انجام شد ۱۰ بيمار مبتلا به کيست هيداتيک که جمعا بيش از ۳۹ کيست در قسمتهاي مختلف بدن (کبد، ريه، طحال، پريکارد، جدار قفسه سينه) با آلبندازول به مقدار ۱۰ mg/kg تا ۱۵ درمان شدند. ۶ نفر از بيماران سابقه عمل جراحي قبلي کيست هيداتيک داشته اند.
نتايج: در بررسي ميکروسکوپي کيست در حين عمل جراحي که در تمام موارد انجام شد عوامل انگلي زنده مشاهده نشد. در يک بيمار تغيير راديولوژيک دال بر تقليل اندازه کيست مشاهده شد. در دو بيمار تست ايمونوفلورسانس منفي شد. در يک بيمار کيست زيرجلدي کاملا محو شد و در يک بيمار کيست هاي داخل شکمي با سونوگرافي کاملا محو شدند. عوارض دارويي سيستميک قابل توجه در بيماران مشاهده نشد و بيماران درمان را خوب تحمل کردند. عوارض موضعي به صورت التهاب و حساسيت موضعي و پارگي کيست عارضه اصلي درمان دارويي بيماران ما بود. اندازه گيري متابوليت هاي آلبنداوزل در سرم و مايع کيست که از اهداف اوليه تحقيق بود ميسّر نگرديد.
بحث: پيشنهاد مي شود داروي آلبندازول در درمان کيست هيداتيک بيش از پيش مد نظر باشد و در بيماراني که خطر عمل جراحي در آنها زياد است و يا تعداد و محل کيست درمان جراحي را مشکل مي کند از اين دارو استفاده شود.

© حقوق سایت محفوظ است