۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله مطالعه آزمايشگاهي ميزان آبشستگي ناشي از برخورد جت هاي مستغرق و ريزشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مهندسي سازه هاي آبي از صفحه ۵۸ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه آزمايشگاهي ميزان آبشستگي ناشي از برخورد جت هاي مستغرق و ريزشي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبشستگي
مقاله کالورت
مقاله جت مستغرق
مقاله جت ريزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيرستاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كاوياني مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميزان آبشستگي بستر قابل فرسايش و توسعه آن دراثر برخورد جت ها توجه بسياري از مهندسين هيدروليک را به خود جلب کرده است. در اين پژوهش، تغييرات بستر پايين دست يک جت در دو حالت مستغرق و ريزشي و با اعمال تغييرات دبي مورد بررسي قرار مي گيرد. خروجي کالورت در حالت مستغرق دقيقا مماس بر سطح مصالح بستر و در حالت غيرمستغرق ۴۶ سانتيمتر از سطح مصالح بستر متحرک فاصله دارد. جت ها در هر دو حالت زاويه ۱۰ درجه با افق مي سازند. نتايج حاصله مويد اين واقعيت بود که در دقايق نخست آزمايش تغييرات ابعاد آبشستگي بسيار شديد است، اما با گذشت زمان، از شدت آن در هر دو حالت مستغرق و غير مستغرق کاسته مي شود. بطوريکه در حالت مستغرق نزديک به ۸۰% از عمق نهايي حفره در ۵ دقيقه اول رخ مي دهد و اين ميزان در حالت غيرمستغرق حدودا %۷۰ خواهد بود.

© حقوق سایت محفوظ است