۱۳۹۶-۰۷-۰۱

مقاله مطالعات زيست محيطي در جهت انتخاب محل مناسب براي دفن زباله هاي شهر ساري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۳ در منابع طبيعي ايران از صفحه ۲۷۵ تا ۲۸۴ منتشر شده است.
نام: مطالعات زيست محيطي در جهت انتخاب محل مناسب براي دفن زباله هاي شهر ساري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مواد زايد جامد
مقاله محل دفن زباله
مقاله مكان يابي
مقاله سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي
مقاله مدلسازي
مقاله منطق بولين
مقاله منطق فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خراساني نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: مهردادي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: درويش صفت علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: شكرايي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زباله نتيجه طبيعي زندگي جوامع بشري بوده و خطرات زيست محيطي ناشي از سوء مديريت مواد زايد جامد يكي از مشكلات اساسي كشور است. اين موضوع به ويژه در استان هاي شمالي و برخي مراكز بزرگ جمعيتي كشور، ابعاد گسترده و پيچيده اي پيدا كرده است. در عين حال به علت وجود عوامل و پارامترهاي متعدد دخيل در اين امر و نياز به بررسي توام معيارهاي ارزيابي شده (در قالب نقشه) و تغييرات مداوم آنها،GIS  ابزار كارآيي را براي مديريت و به كارگيري داده هاي مكاني مختلف بدست مي دهد، كه با صرف زمان و هزينه اي كمتر مي توان شيوه اي دقيق تر از عهده اين امر برآمد. برخي از عوامل موثر در مكان يابي محل دفن زباله هاي شهر ساري كه در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفته اند، عبارتند از: سطح آبهاي زيرزميني، شيب، فاصله از شهر و مراكز جمعيتي، فاصله از جنگل، فاصله از منابع آبهاي سطحي، فاصله از جاده هاي دسترسي، فاصله از خطوط انتقال نيرو، نوع خاكها و سنگ ها.
در اين تحقيق سعي شده تا با تعيين محدوده هاي قابل قبول از لحاظ هر كدام از پارامترهاي دخالت داده شده (در قالب مدل)، پارامترهاي مذكور با روش دو منطق بولين (تفكيك به مناسب و نامناسب) و فازي (طبقه بندي نواحي متناسب) مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند و نهايتا نقشه مكان هاي مناسب براي دفن زباله هاي اين شهرستان حاصل آيد و در عين حال نتيجه حاصل از منطقه اي استفاده شده، مورد مقايسه واقع گردد. روش عملي بر اين اساس استوار است كه ابتدا معمولا آن دسته از زمين هايي كه به هيچ وجه براي توسعه موردنظر تواني ندارند از سايرين جدا مي شود (غربال اوليه) كه اين امر با توجه به لايه هاي ورودي و اعمال محدوديت هاي لازم قابل تصميم گيري است. سپس مي توان بر روي زمين هاي باقيمانده اقدامات آتي را به انجام رساند و تصميم هاي لازم را اتخاذ نمود.

© حقوق سایت محفوظ است