۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله مشخصه هاي آماري ذرات ضبط مغناطيسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۱ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۱۹۹ تا ۲۱۱ منتشر شده است.
نام: مشخصه هاي آماري ذرات ضبط مغناطيسي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرات ريز مغناطيسي
مقاله توزيع ميدان كليدزني
مقاله توزيع محورهاي آسان
مقاله محيط ضبط مغناطيسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبط سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ضبط مغناطيسي، از منحني مغناطش باقي مانده محيط بر حسب ميدان اعمال شده، Mr(H)، پارامترهايي به دست مي آيند که بيانگر خواص محيط از لحاظ ظرفيت ضبط و نسبت سيگنال به نوفه مي باشند. بنابر مدل (SW)Stoner-Wohlfarth ، حلقه پسماند ذره مغناطيسي تک حوزه ناهمسانگرد، در جهت آسان ذره، مربعي شکل است و در جهت سخت آن بين دو حد Hk و – Hk خطي مي باشد. در مورد بافتي از ذرات يکسان با محورهاي آسان موازي، نوفه محيط به روش آماري توسط Mallinson محاسبه شده است. مدل Preisach در تکميل مدل SW براي ذرات با محور آسان موازي، توزيعهاي گوسي از Hk و ميدان برهمکنش Hi در نظر مي گيرد و مربعي بودن حلقه مغناطش پسماند محيط را محاسبه مي کند. با وجود اين لازم است در محيطي با توزيع جهت داري از محور آسان ذرات، سازوکار تغييرات Mr از روي مشخصه هاي آماري سيستم شناخته شود. در کار حاضر، ابتدا نمونه هايي از ذرات آهن تک حوزه و سوزني شکل به طول ۰٫۳mm رشد داده و بافتهاي جهت داري از آنها تهيه شده است. آنگاه با چندين اندازه گيري مغناطيسي، توزيع محور آسان نمونه ها تعيين، و اثر پهناي اين توزيع روي اندازه هاي Mr و وادارندگي (He) بررسي شده است. تفاوت نتايج با مدل SW در مورد Hc بيانگر نوعي همبستگي ذرات در ماده است که منشا آن برهمکنش دو قطبيهاي مغناطيسي است. همچنين روشي براي تعيين توزيع ميدان کليدزني ذرات ارايه گرديده و براي نمونه هاي مختلف اعمال شده است. باريک بودن اين توزيع، عامل کاهش پهناي ناحيه گذار مغناطش در محيط ضبط و افزايش سيگنال است. بالا بودن ميدان در بيشينه توزيع، نشانه توانايي افزايش ظرفيت ضبط در محيط است.

© حقوق سایت محفوظ است