۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله مشاوره دانشجويي به عنوان خدمتي اساسي در جهت رشد، پيشرفت و موفقيت دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۷۹ در پژوهش هاي مشاوره (تازه ها و پژوهش هاي مشاوره) از صفحه ۴۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: مشاوره دانشجويي به عنوان خدمتي اساسي در جهت رشد، پيشرفت و موفقيت دانشجويان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوراني پور رحمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دانشجويان بزرگسالاني هستند که بخشي از سالهاي اوايل بزرگسالي خود را در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي به تحصيل علم و دانش و کسب مهارتهاي لازم براي ورود به عرصه زندگي مسؤلانه براي انجام وظايف فردي، خانوادگي و اجتماعي مي پردازند. تعداد قابل توجهي از دانشجويان در هنگام ورود به دانشگاهها با مشکلات عاطفي، روابط بين فردي، رفتاري سازگاري دست به گريبان هستند. برخي از دانشجويان هم پس از ورود به دانشگاه در برخورد با رويداد هاي بعدي زندگي در دانشگاه با مشکلات تحصيلي، شغلي، رشدي، رفتاري، عاطفي، ازدواج و خانوادگي، اجتماعي و اعتياد و جنسي مواجه مي شوند. خدمات راهنمايي و مشاوره دانشجويي از دهه سوم قرن بيستم در امريکا و از سال ۱۳۶۸ در ايران براي کمک به دانشجويان در انتخابها و تصميم گيريهاي مهم و حل مسايل و مشکلات آنها فراهم شده است چهار مدل اصلي خدمات مشاوره اي وجود دارد که مراکز مشاوره در دانشگاهها بر اساس آنها خدمات درماني خود را ارايه مي کنند، مشاوره به عنوان روان درماني، مشاوره به عنوان راهنمايي شغلي، مشاوره به معني و مفهوم سنتي، مشاوره به عنوان مشورت کار مشاوران در مؤسسات آموزش عالي در سه بخش الف- درماني، ب- پيشگيري، ج- رشدي انجام مي شود. وظائف مشاوران در دانشگاهها عبارتند از مشاوره آموزشي و تحصيلي، مشاوره شغلي، مشاوره شخصي، سنجش و تست، سرپرستي و آموزش، تحقيق، تدريس، مشاوره گروهي، مشاوره ازدواج و خانواده به مديريت. مؤلف اين مقاله پيشنهاد مي کنيد که مشاوره و مشاوره اعتياد به مواد مخدر هم به خدمات مراکز مشاوره دانشگاهها اضافه شود.

© حقوق سایت محفوظ است