۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله مشاهداتي در مورد رفتارهاي پس از ظهور و جفتگيري در حشرات كامل شب پره مديترانه اي آرد، (Anagasta kuehniella (Zeller، و بررسي برخي ويژگي هاي توليدمثلي آن ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر – دی ۱۳۸۴ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱۶۷ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: مشاهداتي در مورد رفتارهاي پس از ظهور و جفتگيري در حشرات كامل شب پره مديترانه اي آرد، (Anagasta kuehniella (Zeller، و بررسي برخي ويژگي هاي توليدمثلي آن ها
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شب پره مديترانه اي آرد
مقاله Anagasta kuehniella
مقاله رفتارهاي پس از ظهور و جفتگيري
مقاله ويژگي هاي توليدمثلي
مقاله آرد و سبوس گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزدانيان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي چايچي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: حدادايراني نژاد كريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشاهده رفتارهاي پس از ظهور و جفتگيري جشرات کامل شب پره مديترانه اي آرد نشان داد که حشرات کامل تا مدتي پس از اتساع بال ها (۱۵ تا ۲۰ دقيقه) قادر به پرواز نيستند. حشرات کامل به رغم عدم تغذيه در حالت عادي، در صورت وجود شربت قند به تغذيه از آن تمايل نشان دادند. ماده ها پلي گام بوده و تا ۳ مرتبه جفتگيري در آن ها مشاهده شد. دو شکلي جنسي در حشرات کامل بارز مي باشد به اين صورت که نرها معمولا جثه کوچکتري داشته و شکم آنها کشيده تر و مستطيلي شکل است، در حالي که ماده ها عموما جثه بزرگتري داشته و شکم آنها قبل از اتمام دوره تخمريزي دوکي شکل و متورم مي باشد. جمع بندي نتايج حاصله از تحقيق حاضر نشان داد که افزودن ۲۵ درصد سبوس به رژيم غذايي لاروها مي تواند باعث افزايش قدرت باروري ماده ها شده و نيز بر روي برخي ديگر از صفات مطلوب و مورد نظر در پرورش هاي انبوه اثرات مثبتي داشته باشد. طول عمر حشرات نر نسبت به حشرات ماده بيشتر بود. بررسي حاضر نشان داد که حشرات ماده تا ۱۲ روز قادر به تخمريزي هستند ولي بيشترين تعداد تخم هاي خود را (۹۵ درصد) در طي ۵ روز اول مي گذارند. در نتيجه، با توجه به اين امر و نيز ميانگين طول عمر حشرات ماده (حدود ۷ روز) توصيه مي شود که در پرورش انبوه اين حشره، تخمگيري فقط تا ۵ روز ادامه داشته باشد. بين وزن لاروهاي ماده سن پنجم، وزن شفيره ها و حشرات کامل ماده و نيز طول ساق پاي عقبي ماده ها با تعداد تخم هاي گذاشته شده توسط آن ها ضرايب همبستگي مثبت و بالايي مشاهده شد.

© حقوق سایت محفوظ است