۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله مساله گشايي در بيماران افسرده اقدام كننده به خودكشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۱ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۲۵ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: مساله گشايي در بيماران افسرده اقدام كننده به خودكشي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مساله گشايي
مقاله افسردگي
مقاله خودكشي
مقاله حافظه سرگذشتي
مقاله آزمون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاوياني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي پريسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بر پايه برخي نظريات شناختي درباره بيمار افسرده اقدام كننده به خودكشي، اين بيماران به دليل اشكال در بازخواني از حافظه سرگذشتي قادر به مساله گشايي موثر نمي شوند و در يك چرخه معيوب افسردگي اشكال در مساله گشايي نااميدي، گرفتار مي‏آيند كه نهايتا به خودكشي مي انجامد.
روش: در اين پژوهش دو مقياس شناختي براي سنجش بازخواني از حافظه سرگذشتي و چگونگي مساله گشايي و دو مقياس باليني افسردگي بك و نااميدي بك به كار گرفته شد و ۲۰ بيمار افسرده اقدام كننده به خودكشي با ۲۰ فرد سالم كه از نظر سن و جنس با آنان همتاسازي شده بودند مقايسه شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد كه خودكشي كنندگان راه‏حل‏هاي كمتر و بي ربط تري را نسبت به گروه گواه ارايه داده‏اند. افزون بر اين، همبستگي هاي معني‏داري بين متغيرهاي مساله‏گشايي و حافظه سرگذشتي به دست آمد.

© حقوق سایت محفوظ است