۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله مروري بر تفاوت تابعيت، شهروندي و ديگر واژگان مشابه در حقوق ايران، بريتانيا، آمريكا و فرانسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۳ در مدرس علوم انساني از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: مروري بر تفاوت تابعيت، شهروندي و ديگر واژگان مشابه در حقوق ايران، بريتانيا، آمريكا و فرانسه
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبعه
مقاله شهروند
مقاله رعيت
مقاله معاهدات و كنوانسيونهاي دو و چند جانبه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سروي مقدم مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تنظيم معاهدات و كنوانسيونهاي دو يا چند جانبه كه به نحوي با اصطلاحات تبعه، شهروند، رعيت، سكنه و غيره ارتباط پيدا مي كنند، شناخت كامل مصاديق اين اصطلاحات حائز كمال اهميت است، زيرا در حقوق بعضي از كشورها، اصطلاحات گوناگوني با مفهوم شبيه “تابعيت” كاربرد دارد كه فرق آنها از نظر شمول و كميت مصاديق بسيار زياد است.
هدف اصلي اين مقاله مطالعه واژگان مشابه “تبعه و تابعيت” در سيستمهاي حقوقي ايران، بريتانيا، آمريكا و فرانسه و در حد امكان، نشان دادن مشابهتها و تفاوتهاي موجود بين آنها است.
خلاصه نتايج حاصل از اين بررسي اين است كه در حقوق ايران، اصطلاحاتي مشابه “تبعه و تابعيت” كاربرد دارند كه صرفا با همان مفهوم تابعيت، كليه اتباع ايران را به طور مساوي شامل مي شوند، در حالي كه در حقوق بريتانيا طبق قانون تابعيت ۱۹۸۱، اتباع و شهروندان در داخل و خارج آن كشور به سه طبقه تقسيم بندي شده اند. در حقوق ايالات متحده اتباع و شهروندان به دو طبقه “شهروندان ايالات متحده” و “اتباع ايالات متحده” طبقه بندي شده اند كه مشمولين طبقه اخير نسبت به طبقه اول از حيث كميت و نيز حقوق اجتماعي به هيچ وجه قابل مقايسه نيستند و بالاخره، در حقوق فرانسه چهار اصطلاح مشابه ولي با مصاديق و حقوق اجتماعي متفاوت وجود دارد.

© حقوق سایت محفوظ است