۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله مدل هدانيك تعيين قيمت مسكن در مناطق شهري ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۱ در پژوهشهاي اقتصادي از صفحه ۹۱ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: مدل هدانيك تعيين قيمت مسكن در مناطق شهري ايران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري علي
جناب آقای / سرکار خانم: قادري جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعيين و برآورد قيمت مسكن در مناطق شهري از اهميت زيادي براي برنامه ريزان وتصميم گيران برخوردار است. اين برآورد به ويژه اگر بتواند سهم عوامل تأثيرگذار در ارزش را به خوبي منعكس نمايد، ميتواند در برنامه ريزي و تصميم گيري در بسياري از سياست هاي شهري و منطقه اي مورد استفاده قرار گيرد. ناهمگني مسكن و تأثير پذيري قيمت آن از خصوصيات و ويژگيهايش سبب شده تا از چند دهه گذشته استفاده از تابع هدانيك براي برآورد قيمت مسكن رايج شود. در اين مقاله با بهره گيري از فرم هاي خطي، نيمه لگاريتمي، لگاريتمي دوبل و مدل كاكس – باكس تأثير هر كدام از ويژگي هاي مختلف واحد مسكوني بر قيمت آن با استفاده از تابع هدانيك مورد بررسي قرار گرفته و قيمتهاي ضمني هر ويژگي محاسبه شده است. داده هاي اين مطالعه از پرسشنامه هاي هزينه و درآمد ۱۲۳۲۰ خانوار نمونه شهري كشور كه توسط مركز آمار ايران در سال ۱۳۷۹ جمع آوري شده، استخراج شده است. 

© حقوق سایت محفوظ است