۱۳۹۵-۰۲-۰۶

مقاله مدل سازي عددي چين خوردگي ميدان نفتي لالي (جنوب باختر ايران) با استفاده از روش المان محدود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۹۳ در زمين شناسي نفت ايران از صفحه ۶۲ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: مدل سازي عددي چين خوردگي ميدان نفتي لالي (جنوب باختر ايران) با استفاده از روش المان محدود
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدلسازي عددي
مقاله المان محدود
مقاله ميدان نفتي لالي
مقاله چين خوردگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كياني زاده نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: زماني بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: كدخدايي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله يک مدل دو بعدي از ميدان نفتي لالي و گسل هاي يال شمالي و جنوبي آن بر مبناي روابط المان محدود و با نرم افزار ABAQUS انجام يافته است. در اين مدل نتايج ژئودزي از شبکه هاي ژئوديناميک منطقه و مقدار تنش هاي تکتونيکي به عنوان قيود وارد مساله شده اند و سازندهاي مختلف ميدان با خصوصيات الاستيک در نظر گرفته شده است. سطح گسل با المان هاي تماسي پوشيده شده است که اجازه لغزش، نفوذ و تغيير شکل را دارند و با توجه به اين خصوصيات به خوبي مي توانند تغييرات در سطح گسل را نشان دهند. نتايج مدلسازي با معيارهاي زمين شناسي (نتايج ژئودزي) مقايسه گرديده که هماهنگي مناسبي بين نتايج و معيارهاي صحت سنجي مشاهده مي شود. نتايج با ضريب اصطکاک هاي مختلف با نرخ جابجايي ايستگاه هاي GPS مقايسه شده که هماهنگي در ضريب اصطکاک ۰٫۰۲ مشهودتر است. نرخ جابجايي ساليانه گسل يال جنوبي در دو حالت ضريب اصطکاک ۰٫۰۲ و ۰٫۱ به ترتيب ۶٫۳ و ۱۱ ميلي متر بر سال به دست آمده است. نتايج حاصل از مدلسازي همچنين نشان داد که گسل در عمق هاي مختلف جابجايي هاي متفاوتي داشته و در اعماق کمتر، جابجايي بيشتري داراست و محل به هم پيوستن گسل هاي يال شمالي و جنوبي تاقديس لالي که بيشترين تنش ها را در خود متمرکز کرده اند، محل بحراني و تمرکز تنش گسل به شمار مي رود.

© حقوق سایت محفوظ است