۱۳۹۵-۰۱-۲۷

مقاله مدل سازي ساختاري تفسيري عوامل موثر بر انتخاب همکار در زنجيره تامين چابک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۹۳ در مديريت توليد و عمليات از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: مدل سازي ساختاري تفسيري عوامل موثر بر انتخاب همکار در زنجيره تامين چابک
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش غربالگري فازي
مقاله زنجيره تامين چابک
مقاله مدل سازي ساختاري تفسيري
مقاله معيارهاي انتخاب همکار
مقاله همکاري در زنجيره تامين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الفت لعيا
جناب آقای / سرکار خانم: شهرياري نيا آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزايش روزافزون رقابت ميان شرکت ها موجب انتقال اين رقابت به زنجيره تامين شرکت ها و موجب اهميت يافتن زنجيره تامين چابک به عنوان پاسخي به شرايط پويا و ناپايدار شده است. موفقيت عمليات در يک زنجيره تامين چابک وابسته به توانايي شرکت ها در انتخاب مناسب ترين همکار در هر شرايط است. در اين پژوهش براي شناسايي معيارها و بيان روابط بين معيارها، پس از مطالعه ادبيات پژوهش هاي مرتبط و مصاحبه با مديران شرکت مورد مطالعه، از تکنيک غربالگري فازي و سپس مدل سازي ساختاري تفسيري (ISM) و تحليل MICMAC استفاده شد. پس از تحليل داده ها، متغيرها در هشت سطح مختلف طبقه بندي شدند و با توجه به روابط گراف ISM ترسيم شد. پس از تحليل MICMAC متغيرها در سه گروه متغيرهاي مستقل يا کليدي، ارتباطي و وابسته قرار گرفتند و هيچ متغيري در گروه متغيرهاي خودگردان قرار نگرفت. تعيين روابط بين متغيرها و نوع متغيرها مي تواند به درک بهتر موضوع و اتخاذ تصميمات مناسبي در مساله انتخاب همکار منجر گردد.

© حقوق سایت محفوظ است