۱۳۹۵-۰۱-۳۱

مقاله مدل سازي جدا شدگي بين بتن و ورق FRP در تيرهاي بتن مسلح تقويت شده به روش اجزاي محدود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در روش هاي عددي در مهندسي (استقلال) از صفحه ۱۵۱ تا ۱۷۱ منتشر شده است.
نام: مدل سازي جدا شدگي بين بتن و ورق FRP در تيرهاي بتن مسلح تقويت شده به روش اجزاي محدود
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقاوم سازي خمشي
مقاله جداشدگي
مقاله پليمرهاي مسلح کننده اليافي
مقاله بتن مسلح
مقاله روش اجزاي محدود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مستوفي نژاد داوود
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدجليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تيرهاي بتني كه در خمش با چسباندن ورق هايي از جنس پليمر هاي مسلح كننده اليافي تقويت شده اند، ممكن است بر اثر وقوع مكانيسم هاي جدا شدگي گسيخته شوند. در اين صورت، قبل از آن كه تير تقويت شده آسيب جدي ببيند، ورق از تير جدا مي شود. در اين مقاله راه كاري بر پايه روش ترك هاي هاله اي براي شبيه سازي فرآيند جدا شدگي در مدل اجزاي محدود تيرهاي بتن آرمه تقويت شده ارائه مي شود. بدين منظور در ابتدا پديده هاي موثر در شبيه سازي جدا شدگي بررسي مي شوند؛ در ادامه با استفاده از اجزاي چسبنده موجود در نرم افزار ABAQUS شيوه اي براي لحاظ كردن اين پديده ها و شبيه سازي عددي جداشدگي ارائه مي شود. روش كار بدين صورت است كه پارامترهاي تعيين كننده رفتار اجزاي چسبنده به نحوي تنظيم مي شوند كه لغزش بين سطح ورق FRP و بستر تير بتني و جداشدگي آن ها از مدل پيشنهادي لو تبعيت كند. براي اطمينان از صحت عملكرد روش پيشنهادي، از ميان نمونه هاي موجود در مراجع فني، چهار تير مدل سازي شده و نتايج حاصله با نتايج آزمايشگاهي مقايسه مي شود. با توجه به اين كه نتايج آزمايشگاهي با نتايج حاصل از شبيه سازي عددي هم خواني قابل قبولي دارند، مي توان نتيجه گرفت كه دقت روش پيشنهادي قابل قبول است.

© حقوق سایت محفوظ است