۱۳۹۵-۰۴-۰۹

مقاله مدل سازي توسعه پايدار زيست محيطي با استفاده از تئوري بنياني «مورد مطالعه: روستاي شروينه شهرستان جوانرود» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در مسكن و محيط روستا از صفحه ۶۷ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: مدل سازي توسعه پايدار زيست محيطي با استفاده از تئوري بنياني «مورد مطالعه: روستاي شروينه شهرستان جوانرود»
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدلسازي
مقاله توسعه پايدار زيست محيطي
مقاله تئوري بنياني
مقاله روستاي شروينه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گراوندي شهپر
جناب آقای / سرکار خانم: پاپ زن عبدالحميد
جناب آقای / سرکار خانم: افشارزاده نشميل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدل سازي توسعه پايدار محيطي يکي از پيش شرط هاي اساسي مديريت پايدار زيست محيطي مي باشد. براي اين منظور در پژوهش موردي حاضر، سعي شده است به مدل سازي توسعه پايدار زيست محيطي با استفاده از تئوري بنياني پرداخته شود. جامعه مورد مطالعه، مردم روستاي شروينه مي باشند. اين روستا، در شهرستان جوانرود استان کرمانشاه قرار گرفته و در سال ۹۰ به عنوان «روستاي پاک» معرفي شده است. به منظور انتخاب نمونه ها، از نمونه گيري مبتني بر هدف استفاده شد. سپس داده هاي مورد نياز از طريق مصاحبه انفرادي نيمه ساختارمند و در محدوده زماني اسفند ماه ۸۹ تا خردادماه ۹۰ جمع آوري و با استفاده از روش تحليل تئوري بنياني، در ۶ مفهوم اساسي طبقه بندي شدند. مفاهيم شناخته شده از استلزامات اساسي جهت دستيابي به توسعه پايدار زيست محيطي مي باشند. اين مفاهيم عبارتند از: اجراي طرح هاي زيست محيطي؛ مشارکت و همکاري تمامي اقشار و گروه ها؛ وجود افراد کليدي، نهادهاي محلي و سازمان هاي دولتي حامي محيط زيست؛ دادن آموزش هاي لازم به روستائيان در زمينه پيامدهاي اقدامات مخاطره آميز عليه محيط زيست؛ وجود اعتقادات و باورهاي زيست محيطي، برخورداري از دانش بومي و تجربيات قبلي زيست محيطي. در اين مقاله پيشنهاد شده است که از روستاي شروينه به عنوان يک الگوي بومي جهت ايجاد توسعه پايدار زيست محيطي استفاده شود.

© حقوق سایت محفوظ است