۱۳۹۵-۰۴-۲۷

مقاله مدل سازي الگوي رفتار بين نسلي از عملکرد بانکداري ذخيره جزئي با تاکيد بر رهيافت «موريس آله» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۰ در تحقيقات مدل سازي اقتصادي از صفحه ۴۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: مدل سازي الگوي رفتار بين نسلي از عملکرد بانکداري ذخيره جزئي با تاکيد بر رهيافت «موريس آله»
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پول رسمي
مقاله خلق اعتبار
مقاله خلق پول از هيچ
مقاله بانکداري ذخيره جزئي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجاهدي موخر محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: دلالي اصفهاني رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي دستجردي رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي تاريخچه بانکداري ذخيره جزئي به همراه اعتبار بانکي و بررسي ساختار عملکردي اين شيوه بانکداري، دستاوردي جديد از شکل گيري پول اعتباري و سازوکارهاي ايجاد و نتايج آن بر بخش واقعي اقتصاد به وجود مي آورد.
تفاوت هاي سررسيدي ميان سپرده پذيري و وام دهي، خلق پول اعتباري از هيچ و تاثيرات آن بر سطح عمومي قيمت ها در کنار ناپايداري اقتصادي؛ از جمله مباحثي است که انديشمندان بنام و منتقد بانکداري ذخيره جزئي به آن توجه دارند. در اين مقاله ضمن بيان ديدگاه ها و انديشه هاي بانکداري ذخيره جزئي، تاثيرات اين شيوه بانکداري بر رفتار مصرفي و انباشت سرمايه تحليل مي شود. ويژگي اين پژوهش نوآوري و گسترش يک مدل بين نسلي از رفتار مصرفي بهينه در بستر عملکرد بانکداري ذخيره جزئي با تکيه بر ديدگاه موريس آله (۱۹۴۷) است. بهينه سازي مدل، اثبات مي کند در وضعيت پايا ناپايداري مصرف و همچنين ناپايداري در انباشت سرمايه در بستر عملکرد بانکداري ذخيره جزئي، امکان بروز دارد.

© حقوق سایت محفوظ است