۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله مدلسازي رياضي و محاسبه ضريب نفوذ موثر در فرآيند خشک کردن لايه نازک برش هاي ميوه کامکوات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در نوآوري در علوم و فناوري غذايي (علوم و فناوري غذايي) از صفحه ۴۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: مدلسازي رياضي و محاسبه ضريب نفوذ موثر در فرآيند خشک کردن لايه نازک برش هاي ميوه کامکوات
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدلسازي رياضي
مقاله خشک کردن
مقاله کامکوات
مقاله ضريب نفوذ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي مهداد
جناب آقای / سرکار خانم: پورفلاح زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نهارداني منيره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعه اي که بر روي سينتيک خشک کردن برش هاي ميوه کامکوات در دماهاي ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درجه سانتي گراد با ايجاد برش هاي نازکي با ضخامت هاي ۳، ۵ و ۷ ميلي متر انجام شد، مقدار ضريب نفوذ موثر رطوبت با استفاده از قانون دوم فيک، محاسبه و فرآيند خشک کردن به وسيله معادلات رياضي مختلف، مدلسازي گرديد. نتايج، نشان داد که با افزايش دما و ضخامت، ضريب نفوذ موثر افزايش يافت. بهترين مدل رياضي که بهترين برازش را از داده هاي خشک کردن ميوه کامکوات داشت با بالاترين ضريب تبيين(R2 و پايين ترين مقادير براي ميانگين نسبي درصد انحراف (MRPD)، مجذور ميانگين مربعات خطا (RMSE) و مربع کاي کاهش يافته  (c2)انتخاب شد. مدل منتخب که برازش مناسبي نسبت به ساير مدل هاي مورد مطالعه ارائه کرد، مدل ميدلي بود.

© حقوق سایت محفوظ است