۱۳۹۵-۰۳-۲۸

مقاله محورهاي توسعه کتابخانه هاي ديجيتالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۱۲۹ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: محورهاي توسعه کتابخانه هاي ديجيتالي
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتابخانه هاي ديجيتالي
مقاله توسعه
مقاله نيروي انساني
مقاله خدمات
مقاله مجموعه
مقاله فن آوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي يعقوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مقاله حاضر سعي دارد از بعد کيفي مباحث مرتبط با محورهاي توسعه کتابخانه هاي ديجيتالي از جمله نيروي انساني، محتوا، خدمات و فن آوري را مطرح نموده و ضمن توجه به تمامي زواياي موجود، ديدگاه روشني را در اين رابطه ارايه دهد.
روش: در تدوين اين مقاله از منابع موجود در اين زمينه بهره گرفته شده است و با استفاده از روش سندي (کتابخانه اي) منابع مرتبط با مقاله حاضر بررسي و ضمن استفاده از يافته هاي آنها به عنوان شاهد نيز مورد استناد قرار گرفته اند.
يافته ها: مطالعه حاضر نشان داد که چهار محور و عنصر اصلي در طراحي و توسعه کتابخانه هاي ديجيتالي تاثيرگذاري انکارناپذيري دارند و درصورتي که کتابخانه ديجيتالي بخواهد راه اندازي و توسعه يابد هر يک از اين محورها بايد به طور جدي مورد توجه قرار گيرند. همچنين مي توان گفت که راه اندازي کتابخانه ديجيتالي و توسعه آن نيازمند مقدماتي است که توجه به آن ها در هريک از اين چهار محور بر اساس يافته هاي مطالعه حاضر مي تواند راه گشا باشد و از صرف وقت، انرژي و هزينه هاي تحميلي جلوگيري شود.
اصالت/ ارزش: اين مقاله توانسته است در ابتدا طرح جامعي را در مورد محورهاي توسعه کتابخانه ديجيتالي ارايه دهد. سپس با مطالعه اي جامع و برگرفته از پيشينه هاي موجود به تمامي عوامل دخيل در طراحي، توليد و استفاده از کتابخانه هاي ديجيتالي اين امکان را مي دهد تا با قابليت ها و نيازمندي ها موجود در اين زمينه آشنا شده و ديدگاه روشني را کسب کنند. همچنين کمک خواهد کرد تا افراد مسوول در اين زمينه قبل از هر گونه اقدامي بتوانند در برنامه ريزي ها و انتخاب خود تصميمات بهتري را اتخاذ کنند. در نهايت آشنايي با اهميت هر يک از محورها و عناصر مربوط به توسعه کتابخانه ديجيتالي امکان استفاده از آنها را در مواقع لزوم خواهد داد.

© حقوق سایت محفوظ است