۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله محاسبه هسته تورم در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۳ در جستارهاي اقتصادي از صفحه ۱۲۷ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: محاسبه هسته تورم در ايران
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هسته تورم
مقاله SVAR
مقاله روش روند مشترك
مقاله رشد اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميري هادي
جناب آقای / سرکار خانم: چشمي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«هسته تورم» مفهومي است که به منظور شناسايي سياست‌‌هاي هدف‌گذاري تورم، در دهه اخير شکل گرفته است. با کمک مفهوم هسته تورم، مي‌توان سياست‌‌هايي پيشنهاد نمود که بدون آسيب به توليد تورم را کنترل نمايند. تاکنون روش‌هاي زيادي براي محاسبه هسته تورم معرفي شده است که طيف وسيعي از روش‌هاي آماري و اقتصادسنجي را در بر‌مي‌گيرد. با توجه به اين‌که مفهوم هسته تورم، عموماً در کشورهاي توسعه‌يافته به کار رفته است، در اين مقاله، با توجه به شرايط خاص اقتصاد ايران، با انتخاب روش «خودرگرسيون برداري ساختاري» (SVAR) به محاسبه هسته تورم پرداخته شده است. بردار بلندمدت تورم برآورد شده، نشان مي‌دهد که فرايند تورمي در ايران، توسط درآمدهاي نفتي و مخارج عمومي و از مسير پول شکل مي‌گيرد. با کمک روند مشترک سه متغير درآمدهاي نفتي، مخارج عمومي و نقدينگي، هسته تورم از قسمت موقتي تورم، يعني پوسته تورم، تفکيک شده است. بر اساس يافته‌هاي اين مقاله، براي مهار تورم، بايستي نقش درآمدهاي نفتي و نوسانات آن‌را در تعيين متغيرهاي حقيقي، مانند رشد اقتصادي و متغيرهاي سياست‌‌گذاري چون نقدينگي و مخارج دولت، محدود نمود و از طريق متغيرهاي سياستي، مثل مخارج عمومي و نقدينگي، تورم را مهار كرد. البته اتخاذ مجموعه اين سياست‌ها، اثر بازدارنده‌اي بر رشد اقتصادي ندارد.

© حقوق سایت محفوظ است