۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله محاسبه نظري ساختار الكتروني و چگالي حالتها در بلور تيتانات باريم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۱ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: محاسبه نظري ساختار الكتروني و چگالي حالتها در بلور تيتانات باريم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار الكتروني
مقاله تيتانات باريم
مقاله FP-LAPW
مقاله نظريه تابعي چگالي
مقاله پاراالكتريك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي حمداله
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: شاه طهماسبي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ساختار الکتروني و چگالي حالتهاي جزيي و کل در تيتانات باريم مکعبي مورد مطالعه قرار گرفته است. محاسبات با استفاده از روش پتانسيل کامل امواج تخت تقويت شده (FP-LAPW) در چارچوب نظريه تابعي چگالي (DFT) هوهنبرگ, کوهن و شم با تقريب شيب تعميم يافته (GGA) انجام گرفته است. نتايج حاصل سازگاري خوبي با نتايج تجربي و تئوري بدست آمده از روشهاي ديگر دارد.

© حقوق سایت محفوظ است