۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله محاسبه سطح مقطع جزيي انتقال حالت به حالت بار به روش فاديف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۱ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۲۳۳ تا ۲۴۵ منتشر شده است.
نام: محاسبه سطح مقطع جزيي انتقال حالت به حالت بار به روش فاديف
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ربايش الكترون
مقاله انتقال بار
مقاله سطح مقطع جزيي
مقاله فرمولبندي فاديف
مقاله ماتريس گذار
مقاله دامنه پراكندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري عديوي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: بلوري زاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه فرمولبندي پراکندگي فاديف- واتسون- لاولاس (FWL) در تقريب دوم براي کانال بازچيني در برخوردهاي سه جسمي به کار رفته است. براي محاسبه دامنه پراکندگي از ماتريسهاي گذار دو جسمي تعميم يافته کولني خارج از پوسته انرژي استفاده شده است. محاسبات براي برخورد يونهاي پرانرژي ولي نانسبيتي يک بار مثبت با هدفهاي خنثي که يک الکترون فعال دارند انجام شده و شامل برهمکنشهاي بين هسته اي و هسته- الکتروني است. دامنه هاي جزيي ربايش الکترون براي گذارهاي مختلف (nlm®n’l’m’)  با ترکيبي از روشهاي تحليلي و عددي محاسبه شده اند و در نهايت براي بدست آوردن سطح مقطع جزيي انتقال الکترون در برخورد پروتون با هيدروژن به کار رفته اند. سطح مقطع گذارهاي مختلف با هم مقايسه شده و سپس مجموع آنها به عنوان سطح مقطع گذار به همه حالتها محاسبه شده است. نتايج حاصل با داده هاي آزمايشگاهي مقايسه شده است که توافق خوبي را نشان مي دهد.

© حقوق سایت محفوظ است