۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله محاسبه حجم نمونه در مطالعات بقا و كاربرد آن در ارزيابي بيماري لنفوم غير هوچكين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۰ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۷۲ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: محاسبه حجم نمونه در مطالعات بقا و كاربرد آن در ارزيابي بيماري لنفوم غير هوچكين
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توزیع نمایی
مقاله محاسبه توان
مقاله مدل خطرهای متناسب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي ‌روچي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فقيه زاده سقراط
جناب آقای / سرکار خانم: قديمي محمودرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعات غير تصادفي، محاسبه حجم نمونه براي متغير تصادفي زمان شکست (بقا) معمولا بر پايه آزمون رتبه لگاريتمي تعديل نشده انجام مي شود. با اين فرض که متغيري که به گروه معيني تعلق دارد مستقل از ديگر متغيرهاي بيمار است، با بسط روش هاي پيشنهاد شده توسط ليپ ستيز و پارزن، نشان مي دهيم زماني که مقايسه متغير مورد نظر با ديگر متغيرها همبسگي دارد، براي متغير تصادفي زمان رخداد، توان به دست آمده از آزمون رتبه لگاريتمي تعديل نشده بيش برآورد کننده تر از توان واقعي است. طول خطر را براي دو حالت داده هاي سانسور شده و سانسور نشده، با استفاده از رگرسيون نمايي و حجم نمونه اي که بر اساس فرمول به دست مي آيد، مدل بندي مي کنيم. ما روش هاي پيشنهاد شده را براي طرح پيش آگهي عوامل موثر در بيماري لنفوم غير هوچکين، براي داده هاي جمع آوري شده به کار مي بريم.

© حقوق سایت محفوظ است