۱۳۹۵-۰۴-۱۲

مقاله مباني و ويژگي هاي يک الگوي تدريس براي انواع دانش روش کاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در روان شناسي تربيتي (روانشناسي و علوم تربيتي) از صفحه ۹۵ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: مباني و ويژگي هاي يک الگوي تدريس براي انواع دانش روش کاري
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعليم و تربيت
مقاله تربيت معلم
مقاله برنامه درسي
مقاله تدريس
مقاله الگوي تدريس
مقاله دانش روش کاري
مقاله کار انتقالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: فردانش هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: مهرمحمدي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: موسي پور نعمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از عناصر مهم نظام تعليم و تربيت در کنار ساير عوامل نظام آموزشي، رويکردها، الگوها و روش هاي تدريس است. تدريس فعاليتي است که در کانون و نقطه تلاقي همه عناصر آموزشي قرار دارد و مهمترين عملکرد معلم در کلاس درس محسوب مي باشد که زمينه را براي يادگيري فراهم مي سازد. تدريس فرايند تسهيل کننده يادگيري است. از آنجا که با هر روشي نمي توان هر موضوعي را تدريس کرد، بنابراين براي تدريس موضوعات گوناگون روش هاي تدريس مناسب نياز است. ماهيت موضوعات به نوع دانشي که درباره آن بحث مي کند بستگي دارد. از ديدگاه صاحب نظران روان شناسي شناختي با رويکرد پردازش اطلاعات سه نوع دانش وجود دارد، دانش از نوع «بياني»، دانش از نوع «روش کاري»، و دانش از نوع «تصاوير ذهني». موضوعات روش کاري سه نوع هستند که عبارتند از: دانش روش کاري «شناسايي طرح» و دانش روش کاري «مراحل عمل» و دانش روش کاري از نوع انتقالي يا ابتکاري. آموزش و تدريس انواع موضوعات از هم متفاوت بوده و هر کدام به روش متفاوتي آموزش داده مي شود. بر اين اساس شناخت نوع دانش از لحاظ دانش روش کاري شناسايي طرح، دانش روش کاري مراحل عمل و دانش روش کاري انتقالي داراي اهميت بسزايي بوده و نياز به طراحي الگوي تدريس مناسب براي آنها احساس مي شود. مقاله حاضر درباره تعاريف و مفاهيم، و انواع دانش روش کاري و انتقالي و ارائه يک الگوي تدريس براي تدريس انواع موضوعات روش کاري بحث مي کند.

© حقوق سایت محفوظ است