۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله مباني طراحي و ساخت دستگاه آزمايش تحقيقاتي توربين گازي جريان شعاعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۱ در استقلال از صفحه ۶۱ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: مباني طراحي و ساخت دستگاه آزمايش تحقيقاتي توربين گازي جريان شعاعي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موتورهاي درونسوز
مقاله توربوچارجينگ
مقاله جريان شعاعي
مقاله دو ورودي
مقاله تحقيقات تجربي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجيلوي بنيسي علي
جناب آقای / سرکار خانم: قليچ خاني مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي اصفهاني شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله ضمن بررسي اجمالي زمينه هاي تحقيقات تجربي توربينهاي گازي جريان شعاعي ضرورت و مباني طراحي و ساخت دستگاه آزمايش توربين گازي دانشگاه صنعتي شريف بيان شده و ساختار دستگاه آزمايش تشريح مي شود. سپس کاليبراسيون و استاندارد وسائل اندازه گيري و روش انجام آزمايش مطرح مي شود. در خاتمه نتايج آزمايشها ارائه شده و مورد بررسي قرار مي گيرد. نتايج به دست آمده و نمودارهاي مشخصات رفتاري توربين با الگوي مورد انتظار و نيز نتايج محققان اين زمينه مطابقت خوبي نشان مي دهد. بنابراين عملکرد دستگاه آزمايش در حد مطلوب و دقيق بوده و قابل استناد است.

© حقوق سایت محفوظ است