۱۳۹۵-۰۳-۱۴

مقاله لزوم جهت دهي تحقیقات اقتصادي حول محور كشاورزي پايدار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: لزوم جهت دهي تحقیقات اقتصادي حول محور كشاورزي پايدار
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي سازمان دهي پژوهش های اقتصادي حول محور كشاورزي پايدار نه تنها شناخت محدوديت هاي توسعه ی كشاورزي در حال حاضر، بلكه پيش بيني عوامل تهديد كننده ی كشاورزي پايدار در آينده نيز لازم است. تهيه ی برنامه ی پژوهش های اقتصادي صرفا بر منباي شرايط كنوني حاكم بر نظام هاي كشاورزي به منزله ی ناديده گرفتن آهنگ رشد جمعيت، كاهش كمي و افت كيفي منابع پايه، تقاضاي آينده به انرژي هاي جاي گزين انرژي فسيلي و دیگر واقعيت هاي اقتصادي   اجتماعي آينده است. نظام هاي كشاورزي پیش رفته و پر بازده ی كنوني برای توليد كودهاي شيميايي، سم های دفع آفت ها، تامين آب كشاورزي، انجام عمليات زراعي، فرآوري، حمل و توزيع مواد عذايي به شدت به سوخت هاي فسيلي وابسته اند. اين وابستگي به منابع در حال تحليل، پايداري اين نظام ها را دچار مخاطره کرده است. اگر چه اين نظام ها در استفاده از نيروي كار از كارآيي بالايي برخوردارند، ولي در تبديل انرژي فسيلي به فرآورده هاي كشاورزي بسيار ناكارا و ناپايدارند. همان گونه كه دوور و تالبوت (۱۹۸۷)، می گویند، بهره وري بدون پايداري مانند برداشت از منابع پايه اي است كه اين نظام ها به آن وابسته اند. بنابراين جهت دهي پژوهش های اقتصادي با محوريت كشاورزي پايدار يعني پژوهش هایي كه كارآيي مصرف انرژي در توليد فرآورده هاي كشاورزي را به گونه ی چشم گيري افزايش دهد، يعني پژوهش هایي كه در پي يافتن انرژي هاي جاي گزين و بهينه سازي مصرف انرژي و ايجاد نظام هاي كشاورزي پايدار پي ريزي شود. انجام اين پژوهش ها با توجه به اين كه انرژي فسيلي در آينده به طور فزاينده اي كمياب تر و گران تر مي شود، از اولويت بالايي برخوردار است. در اين مقاله، نخست مشكلات و چالش هاي فراوري كشاورزي پايدار بررسي شده و بر لزوم نگرش سيستمي به پژوهش های اقتصادي، پافشاری شده و سپس نارسايي ها و اولويت هاي پژوهش های اقتصادي برشمرده شده است.

© حقوق سایت محفوظ است