۱۳۹۶-۰۶-۲۳

مقاله كودكان پدر معتاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۲ در رفاه اجتماعي از صفحه ۱۹۱ تا ۲۱۶ منتشر شده است.
نام: كودكان پدر معتاد
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقابخشي حبيب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در جامعه ما اکثر پژوهشهاي مربوط به خانواده، درباره طلاق و عوارض آن بوده است، ليکن در خصوص خانواده هاي پدر معتاد و رنج استخوان سوز فرزندان آنان اطلاعات چنداني در دست نيست. فرزندان خانواده هاي پدر معتاد از ديد پژوهشگران و نهادهاي تامين اجتماعي مخفي مانده است، زيرا برخلاف کودکان خياباني، به ظاهر در خانواده به سر مي برند .
اينک که تمرکز پژوهشگران بر کودکان بي سرپرست يا خانواده هاي تک والدي معطوف گرديده است اين پژوهش بر فرزندان فراموش شده خانواده هاي پدر معتاد تمرکز دارد تا نشان دهد که وضعيت کودکان پدر معتاد به مراتب بحراني تر است. اين کودکان حضور فيزيکي پدر را در کنار خود احساس مي کنند، اما پدري که داراي نقش مخرب و آزار دهنده است. نکته اساسي در اين خانواده ها که مانع از توجه پژوهشگران و سياستگذاران شده اين است که کودکان پدر معتاد بر خلاف کودکان خياباني، به ظاهر با خانواده زندگي مي کنند، مانند ساير کودکان به مدرسه مي روند و داراي پدر و مادرند، اما روند جامعه پذيري آنان به حدي پيچيده است که تا موضوع اعتياد پدر فاش نشود و خانواده از هم گسيخته نگردد قابل ارزيابي نيست .
ضرورت پرداختن به کودکان پدر معتاد از اين جا ناشي مي شود که هنوز آنان بزهکار و مجرم نشده اند، اما برخلاف تصور، فرزندان، پس از جدايي والدين دچار کج رفتاري نمي شوند؛ بلکه فرايند يادگيري در درون نظام خانواده وشيوه کنشهاي عناصر اصلي است که مسيرهاي انحرافي را مهيا مي سازد، زيرا معمولا الگوهاي رفتاري پدر و مادر معتاد به فرزندان منتقل مي شود. در اين پژوهش تلاش شده است تا بر خلاف رسم رايج که بر فرزندان طلاق يا کودکان خياباني تاکيد مي شود، درباره کودکان پدر معتاد انديشه شود تا شرايط حاکم براي خانواده ها روشن و آينده کودکان به نوعي ترسيم گردد.

© حقوق سایت محفوظ است