۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله كنترل شكل ناخالصيها و تاثير آن بر خواص ضربه اي فولاد API X42 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۱ در استقلال از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: كنترل شكل ناخالصيها و تاثير آن بر خواص ضربه اي فولاد API X42
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كنترل شكل ناخالصيها
مقاله عمليات كاسيم
مقاله كوره پاتيلي و اصلاح آخالها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ادريس حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سالهاي اخير توليدکنندگان فولاد به منظور بالا بردن خواص انعطاف پذيري، استحکام ضربه اي و شکل پذيري فولاد، راههاي بسياري را مورد بررسي و آزمايش قرار داده اند که مي توان در موارد عمده به توليد فولادهاي با مقدار آخال خيلي پايين، آخالهاي با اندازه کوچک و همچنين آخالهاي اصلاح شده اشاره کرد. در اين پژوهش آزمايشها بر روي فولادApI-x42  توليد شده در کوره هاي قوس الکتريک شرکت فولاد مبارکه انجام گرفته است. ابتدا فولاد مورد نظر در کوره قوس الکتريک تهيه و آماده سازي شده و سپس ذوب مربوطه در يک پاتيل با ظرفيت ۲۰۰ تن تخليه و عمليات پاتيلي در واحد کوره پاتيلي(LF)  کارگاه فولاد سازي شرکت فولاد مبارکه انجام گرفته است. در اين بررسي تأثير ميزان و سرعت افزودن سيمCaSi  بر مورفولوژي آخالها مشخص شد و شرايط بهينه افزودني براي کنترل شکل آخالها به دست آمد. مطالعات انجام شده با ميکروسکوپ الکتروني روبشي(SEM) و انجام تحليلهاي عنصريEDS  نشان داد که افزودن کلسيم به مذاب بر ترکيب ناخالصيهاي موجود در فولاد مذاب تأثير خواهد گذاشت. همچنين با انجام آزمايشها ضربه چارپي تأثير اجراي عمليات تزريق سيم CaSi، ميزان تزريق و کنترل شکل آخال بر خواص ضربه اي و شکل پذيري فولاد نشان داده شده است.

© حقوق سایت محفوظ است