۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله كميت و كيفيت هيستولوژيك مناطق سازمان دهنده هستك نقره دوست در ضايعات بدخيم و خوش خيم پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۷۹ در طب جنوب از صفحه ۹۰ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: كميت و كيفيت هيستولوژيك مناطق سازمان دهنده هستك نقره دوست در ضايعات بدخيم و خوش خيم پستان
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پستان
مقاله هيستولوژي
مقاله مناطق سازمان دهنده هستك نقره دوست
مقاله سرطان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزدان پناه فرانك
جناب آقای / سرکار خانم: سبحاني عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اخيرا مناطق سازمان دهنده هستک نقره دوست شناخته (AgNORs) در تومورهاي مختلف به عنوان شاخص تکثير شناخته شده اند. اين موضوع بر روي ۵۰ بيمار۲۰)  نفر با تومور بدخيم پستان و ۳۰ نفر با تومورهاي خوش خيم پستان) که در سالهاي ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ به بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان مراجعه نموده بودند بررسي و ارزيابي شد. رنگ آميزي (AgNORs) با استفاده از روش نقره پلوتون بر روي برشهاي بافتي انجام گرديد. براي هر نمونه تعداد(AgNORs)  داخل هسته ۵۰ سلول توموري شمرده شد. تعداد (انحراف معيار ± ميانگين) AgNORs در سرطان پستان (۴٫۱۱±۰٫۹۱) از تومورهاي خوش خيم پستان (۱٫۷۹۵±۰٫۳۹) بيشتر بود (P<0.0001)؛ همچنين اندازه نقاط در (AgNORs) ضايعات بدخيم از ضايعات خوش خيم بزرگتر بود. در هر صورت رنگ آميزي(AgNORs)  مي تواند بعنوان روش کمکي قابل اعتماد براي افتراق توده هاي بدخيم از خوش خيم پستان بکار رود.

© حقوق سایت محفوظ است