۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله كاركرد عصب شناختي كودكان داراي نارسایي هاي ويژه يادگيري و مقايسه آن با كودكان عادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۰ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۸۵ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: كاركرد عصب شناختي كودكان داراي نارسایي هاي ويژه يادگيري و مقايسه آن با كودكان عادي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كاركرد عصب شناختي
مقاله كودكان
مقاله نارسايي هاي يادگيري
مقاله مهارت هاي حركتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي زواركي اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: در اين پژوهش مهارت هاي حركتي و شيوه كاركرد سيستم عصبي كودك مورد بررسي قرار گرفته است. از آنجا كه ابتدايي ترين پاسخهاي رفتاري كودك از نوع حركتي است و حركت از فعاليتهاي بازتابي آغاز گرديده، با رشد و تكامل دستگاه اعصاب مركزي پيچيده تر شده و به مراكز بالاتر عصبي مرتبط ميشود، بررسي وضعيت حركتي كودك، ما را از شيوه كاركرد عصبي او آگاه خواهد نمود.
روش: در اين بررسي چگونگي عملكرد سيستم عصبي ۲۰ نفر از دانش آموزان پسر داراي نارسايي هاي ويژه يادگيري رياضيات و ۲۰ نفر دانشآموزان عادي پسر پايه هاي سوم و چهارم ابتدايي شهر تهران به كمك آزمون هوشي ريون كودكان، آزمون تشخيص اختلالات يادگيري رياضيات و آزمون رشد حركتي لينكلن – اوزرتسكي مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت. داده هاي پژوهش به كمك ضريب همبستگي و آزمون t مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد كه عملكرد مهارت هاي حركتي كلي دانش آموزان عادي بهتر از دانش آموزان داراي مشكلات يادگيري در رياضيات است. همچنين مهارت هاي حركتي درشت و ظريف و هماهنگي حركتي، سرعت حركتي و تعادل ايستاي دانش آموزان عادي بهتر از مهارت هاي ياد شده در دانش آموزان داراي مشكلات يادگيري در رياضيات بوده است.

© حقوق سایت محفوظ است